Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Bokmässan i Göteborg: Besök i Timbros monter

".moderniteten i väst har alltsedan upplysningstiden handlat om att mer eller mindre sudda ut religionen från kartan.."
Bl.a. så inleder Susanne Wigorts Yngvesson sin artikel i antologin  "Religionen i Demokratin", som jag blev erbjuden i Timbros monter under bokmässan i Göteborg 24 - 27/9.

 Skissen föreställer de som talade i Timbros monter under bokmässan
 ( jag hade glömt att ta med kameran/bloggred.)


Jag gick egentligen dit för att lyssna till ett anförande under rubriken: "Kan man ta med sig Gud till Sverige?", en fråga som ställdes med hänsyn till invandringen, inte minst. 


 För en medlem i Maranata är ju denna fråga aktuell på ett litet omvänt vis. Vi har anledning att fundera på  "..om man kan stanna kvar med Gud i Sverige?". Detta på grund av ett betydligt kärvare läge efter att en ny skollag om hemundervisning trädde i kraft 2011. Maranata har praktiserat hemundervisning sedan 1977, i snart 40 år, och intrycket att "tro ska trängas ut" är ganska påtagligt med viteshot på 100 000 - tals kronor mot enskilda hemundervisare, som fördensskull ivrigt åberopar bl.a. Europkonventionen om att ".. staten skall respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse". (Art. 2)

Apropå att: "religionen skulle suddas ut från kartan"
Men något har hänt som har förändrat detta.

 Några som insett detta - enligt antologin  - är dels den tyske filosofen Jurgen Habermas, som 1981 hade förutspått religionens totala försvinnande ur det moderna samhället, men som 16 år senare ändrade sig, och sa att religionen har kommit för att stanna, samt den amerikanske teologiprofessorn Harvey Cox som 1965 hävdade att religion inte kunde överleva där bildning och vetenskap trängde undan tro, men 30 år senare ändrade sig då han förstod att moderna samhällen alls inte tömts på religion utan snarare tvärtom. 

 Denna insikt har trots allt tydligen även drabbat Sverige, inte minst på grund av tillväxande invandrarkyrkor och invandrarreligioner.

Hur ska det demokratiska samhället hantera den situationen? Eller situationen med t.ex. troende hemundervisare? Mycket handlar om hur religionsfriheten tolkas i olika traditioner och situationer. 

Wigorts Yngvesson:  "I olika delar av västvärlden tolkas religionsfriheten olika, vilket har kulturella, historiska förklaringar. I Frankrike kom frihet från religion att betonas (laicité), medan det i USA från början har handlat om frihet till religion….Sverige, och många europeiska länder relaterar sitt religionsbegrepp utifrån det moderna projektet om utveckling från religion. Om religion som en del av det ociviliserade som det är dags att lämna bakom sig".

Nu verkar den svenska hållningen krackelera.

-- 

mitti (se s. 6 !), SR, Dagen, Kt


Aletheia

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s