Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

När tiggarna kom...

Håller i min hand en bok med titeln "The coming of the friars" (Rosalind B Brooke - George Allen &Unwin 1975). Översatt till svenska blir det väl närmast "När tiggarmunkarna kom". En kortfattad men intressant redogörelse för en viktig epok i Europas och i den kristna församlingens  - både etablerad kyrka och väckelserörelses - historia
        Flera andra skildringar som jag har tittat i är ganska överens om att det fanns en allmän stämning i Europa och i södra delarna av Frankrike, inte minst,  under 11 - 1200-talet, där man ville tillbaka till det apostoliska fattigdoms-idealet. Fattigdomen hölls i ära ! Inte bland alla, men bland tillräckligt många, för att det skulle bli en stor rörelse, där s.k. valdenser och katarer - av kyrkan kallade "heretiker" (= villolärare)  -  inte sällan hade ett initiativ.


Staty av Peter Waldo vid Luther-monumentet i Worms
  Peter Waldo var först, han var före både Franciskus och Dominikus, vilka, efter hans försök, fick sina ordnar godkända av påven. Men redan 1179 stod Waldo inför Alexander III vid det tredje Lateran-konciliet, och önskade få sin orden godkänd. Påven godkände honom och hans efterföljare - de "fattiga männen från Lyon" eller valdenserna -  vad gällde deras liv i fattigdom,  men gav dem inte villkorslöst rätt att predika. Valdenserna trotsade emellertid detta senare, och började genom sin prediko-verksamhet att utöva ett sådant inflytande, att den romerska kyrkan måste reagera. Valdenserna blev ingen kyrklig orden, men en "sekt", som förföljdes svårt, och fördömdes redan 1184 som heretiker.


Franciskansk tiggarmunk, om inte Franciskus själv
  Sedan kom franciskanerna, som med Franciskus själv i ledningen fick kämpa många år, men till slut fick rätt att vara verksamma, att gå omkring och tigga och även undervisa och lära, år 1223. Dominikanerna fick sin orden godkänd innan dess, år 1217, för att också gå runt och tigga och framför allt predika. Dominikanerorden kallas även för "predikare-orden" och de nådde under medeltiden ända upp till våra breddgrader, där de blev kallade "svartbröder". 

  Den romerska kyrkan hade därmed utsett sina främsta vapendragare mot "kättarna", som skulle dragas tillbaka in i kyrkans famn, och om de vägrade böja sig blev de, enligt många olika vittnesmål, föremål för den grymmaste tortyr och straffades inte sällan med döden. Inkvisitionen tog alltså sin början inte långt efter att dessa ordnar hade bildats.

  Nu gällde det att "..överträffa heretikerna i fattigdom, ödmjukhet och religiöst nit" (R B Brooke s 91) . Intressanta egenskaper, inte minst hos "heretikerna"!

  Så kom tiggarmunkarna att spridas över Europa på medeltiden.
-

  Men vad ska den nu aktuella "tiggeri-striden" leda till?  Ingen ser något föredömligt i fattigdom eller i tiggeri i våra dagar. Rymmer även denna "tiggar-front" djupa motsägelser, som borde analyseras grundligare ?


  DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Unt, Sydsvenskan, Skånskan, Kyrkans tidning, DagenLäs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s