Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Åt vem kommer det malaysiska planets färdskrivare till slut att överlämnas ?

"Mail.ru":s nyhetssajt åberopar Reuters när där nu på morgonen meddelas att färdskrivare - svart låda - nr 2 har hittats i området för  flygplans-olyckan i ukrainska Donetsk-trakten igår kväll. 
Den första svarta lådan hittades , enligt olika uppgifter, av milismän som samarbetar med de s.k. proryska separatisterna , och från det hållet talades om att den skulle överlämnas till Moskva för genomgång.
  Men den andra svarta lådan ska ha hittats av "räddningsarbetare".

     Amerikas president, Obama, har krävt att inget bevismaterial får lämna landet utan en "noggrann och öppen" utredning. Redan igår höjdes flera röster internationellt, särskilt Storbritanniens,  om att få till stånd en oberoende, internationell utredning. Se  The Guardian

  Vladimir Putin dröjde inte att rikta anklagelser mot Ukraina: "Det är onekligen så att den stat på vars territorium detta har skett bär ansvaret för denna stora tragedi". 
Något som borde tala för att även Rysslands president menar att Ukraina först och främst borde ansvara för att genomföra undersökningen efter olyckan, även om de pro-ryska separatisterna i Ukraina menar att Moskva borde göra det. 

   Motsägelsefulla uppgifter cirkulerar, delvis motsägelsefulla krav och motkrav hörs - mot bakgrund  av en bottenlös  tragik.
                                                         -

                                               "Tidstecknen visa, att Herren är nära.."
Västerbotten-Kuriren, Aftonbladet, Dagen, Kyrkans tidning , Laholms tidning

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s