Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Evangeliets villkor

Evangeliets tid började med en kris, bland annat på brödraskapets område. Vilka skulle man överhuvudtaget kalla ”bröder”?
Att icke-judar var ”bröder” var nog en avlägsen tanke för de flesta i Israel, särskilt för de skriftlärde bland dem. Därför är det - i sanning -  något revolutionerande när en tidig apostolisk skrivelse adresseras på detta vis: ”..ni bröder av hednisk börd.. som bor i Antiokia , Syrien och Cilicien” (Apg. 15:23) 

Den första församlingen i Jerusalem upplevde en kris i samband med att de greker , asiater och egyptier m.fl. som hade kommit till tro på den levande Gudens Son – Jesus – skulle införlivas i brödragemenskapen. Men det skulle de ! Aposteln Paulus, inte minst var angelägen om att inte markera några distanser på lagens villkor, när man hade blivit frälst på grund av nåd, genom tro ( Ef. 2:8) . Ett bärande fundament i hela den första församlingen var just brödragemenskapen: ” ..dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna” (Apg 2:42)


Var befinner vi oss i den evangeliska tidshushållningen ? Jesus, Guds Smorde, sa: ”..detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma ” ( Matt. 24:14) 
Vi får inte glömma, att medan evangeliet – det glada budskapet – predikas, så närmar vi oss änden. 
Och då undrar jag: kommer evangeliets sista tid med en ny ”brödraskapets kris”, och vad innebär den ? Ska vi tro på honom som står på tempelplatsen i Jerusalem, där det numera uteslutande står moskéer resta, och kallar muslimerna för ”bröder” (se radiovaticana, catholicculture,  youtube ) ?  Ska vi tro på Svenska kyrkans ärkebiskop när han hävdar att homosexuella inte bör vara föremål för några förböner, ägnade åt att förändra deras ”läggning” (youtube, Dagen, Världenidag, ) ?

Utgör dessa båda exempel en naturlig, positiv följd av evangeliets predikan – eller är det inte snarare så att det är tydliga exempel på att vi närmar oss slutet, det av profeter och apostlar förutsagda : ”Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.” (1 Petr. 4:7) ?

Lyssna till Radio Maranata - programmet direktsändes 2:a JuniVatikanradion, Signum, Expressen

Dagen, Dagen, DagenVärlden Idag, Världen IdagBloggat: 1, 2, 3, 4 Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl