Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ännu en "Nürnbergprocess" ?

Tysklands utrikesminister  Frank-Walter Steinmeier talade för inte så länge sedan om ett "Geneve - 2", vilket hos somliga ledde tankarna vidare till ett "Nürnberg - 2" -   Ukrainska  webtidningen "День" låter två ukrainska experter och en tysk anlägga  synpunkter :
 
Under den senaste tiden har hela världen koncentrerat uppmärksammat frågan om  vilket sätt Ukraina-krisen ska lösas på. Det gick inte två veckor efter att överenskommelsen i Geneve hade träffats , så började diplomater att tala om nödvändigheten av att genomföra Geneve-2.  Överläggningar är förstås bra. Men om en överenskommelse inte fullgörs, som cheferna för de diplomatiska kårerna för  USA, Ukraina, EU och Ryssland med sina namnunderskrifter hade förbundit sig att göra, då måste man , som det verkar, söka de mer djupa orsakerna till att den s.k. ukrainska krisen har uppstått.  Och de är ganska tydliga – de består i Putins försök , efter annekterandet av Krim, att destabilisera situationen i östra Ukraina med hjälp av direktinblandning av ryska säkerhetstjänster och genom att dra till sig kollaboratörer från lokalbefolkningen, för att på det viset rycka till sig ännu en bit av vårt territorium. 

Blir Vladimir Vasilenko domare i en
 Nü
rnberg-process mot Putin-land ?
 
Som den amerikanske politologen och diplomaten Strobe Talbott sa i en intervju i Corriere della Sera: “Vladimir Putin påminner mer och mer om Slobodan Milosevitj och hans drömmar om ett stor-Serbien”. Enligt honom har den ryske presidenten efter att först ha annekterat Krim och sedan försökt att gå till väga på motsvarande vis i östra Ukraina, stängt möjligheten till någon slags diplomatisk intervention, att föra överläggningar blir omöjligt. 
  När det en gång är på det viset, då måste man bota orsakerna till dessa omständigheter, och inte bara ta itu med symptomerna, som Väst försöker att göra. Saken är den att Ryssland ännu inte har botats från den stalinistiska totalitarismen , och Putins regim utgör resultatet av en illavarslande omvandling av det omänskliga systemet. Dessutom, för närvarande visar sig alla tecken på att denna regim blir , inte bara en auktoritär, utan nazistisk. Det understryks av Kremls senaste handlingar, som genom att annektera Krim bokstavligen har kopierat Hitlers handlingar år 1938.
  Också i Ryssland och under Putin -  som har utropat sig själv till  den ende verklige segraren över nazismen, och som  har glömt bort Ukrainas, Vitrysslands och andra unionsrepublikers bidrag, och de övrigas bidrag som deltog i alliansen mot Hitler – blomstrar neofascism och nynazism. Därför kvarstår frågan, som chef-redaktör Larisa Ivsjina framställde det på sin Facebook-sida: “Vad är att göra med dessa produkter av nazi-propaganda? Vem kommer till rätta med det? Man måste skriva mer om erfarenheterna av Tysklands av-nazifiering. Med ett Geneve-2, tror jag, blir det nödvändigt, inte att behandla den ukrainska krisen, utan själva Ryssland ….för att vi inte ska behöva komma till (eller just för att komma till!) ..ett Nürnberg -2”


  GENEVE-2, ELLER ABELS FREDLIGA ÖVERLÄGGNINGAR MED KAIN
Intervju med Jurij Jtjebrak – ukrainsk diplomat, publicist

-  Jag stöder den tyske utrikesministern Steinmeiers initiativ om att hålla  nya överläggningar i Geneve mellan Ukraina, USA, EU och Ryssland. Det är en idé som stämmer i nuläget, särskilt om man tar i beaktande det faktum, att den överenskommelse som ingicks i Geneve-1, fullständigt har rivits upp genom den ryske angriparens krafter, och ett krypande sabotage – och infiltration-skrig mot Ukraina har bara flammat upp med icke förut skådad kraft. Länderna i Väst har uppenbarligen ännu inte vaknat upp från ljuva liberalglobaliserande drömmar om ett gemensamt Europa, och förstår inte att Putin – denne efterföljare av Hitler och Saddam Hussein – som resultat har blivit den illavarslande mutation av militärpolitisk hövding och “den ryska världens” diktator , som har utlöst det tredje världskriget. Ukraina är bara början, som kommer att åtföljas av Moldavien, Azerbadjan, Kazakstan, Lettland, Litauen, Estland.. Varje seger kommer bara att öka angriparens aptit. 
Det är klart att syftet med Geneve-2 är mycket ädelt: att på överläggningarnas och kompromissernas väg (men på Ukrainas bekostnad) se till att vårt land kan genomföra fria presidentval den 25 Maj. Denna målsättning förenar Obama, Merkel, hr Ki Moon, Hollande och Ukrainas utrikesminister. Men delar inte Ryssland den synen? Nej, Putins målsättning är ju den rakt motsatta: att destabilisera situationen i Ukraina, att riva ner resterna av en statsmakt, att utså fruktan och tvivel, att bryta ner ukrainarnas motståndsvilja och att ställa Ukraina på knä.
  Det är ett totalt politiskt krig mot allt ukrainskt – mot de ryskspråkiga ukrainarna också. Det är samtidigt ett etniskt krig mot den ukrainska staten, mot det ukrainska språket och den ukrainska kulturen, ett krig som är fullt av hat och rasistiskt förakt mot själva grunderna för det ukrainska folkets existens. Det är Putins brottsliga krigsföretag mot den europeiska byggnadens säkerhet och stabilitet. Och ju förr Ukrainas västliga allierade fattar detta, desto bättre. Och följaktligen: efter Geneve-2 gäller det att förbereda sig på Nürnberg-2, i Geneve eller i Berlin, där det gäller att lägga fram ovedersägliga bevis på de ryska militantas förbrytelser, detta “artiga folk” och deras anhängare och vapendragare – kriminella ligister, Janukovytjs mannar, och annat skräp. 

rnberg – 2 måste genomföras med deltagande av europeiska jurister, experter och kriminologer, med representanter för olika organisationer. Ordföranderollen kan en erfaren jurist och ambassadör som professor Vladimir Vasilenko ta på sig. Och till en sådan process måste representanter för EU-parlamentet och andra europeiska institutioner inbjudas, och även representanter för internationell press. Kan man annat än förundra sig över , att det ännu inte har bildats en speciell statlig kommission med deltagare från allmänheten, för att undersöka den ryske angriparens krigsförbrytelser samt allmänna och etniska förbrytelser ? Kan man annat än förundra sig över att myndigheterna inte är i stånd att ordna med en internationell utställning, som är ägnad åt detta nya slag av krig, eller för att genomföra en internationell konferens i Väst, med deltagande av vittnen, experter och ledare för allmänna organisationer? Vårt tigande , det är offrens tigande, vilket puffar angriparen mot nya brott. I grunden för Putins ideologi och handlande ligger stalinismens doktrin, att med våld erövra och undertrycka länder och territorier - och hitlerismens praktik, den som utformades under ockupationen av Tjeckoslovakien - och de allra senaste uppfinningarna från de afghanska och tjetjenska krigen, för att bekämpa  en motspänstig befolkning. 
  Idag utgör Slovjansk och Kramatorsk för Putin, vad radiostationen i Gleiwitz  utgjorde för Hitler år 1939 – en plattform för en gigantisk provokation, som kan sätta eld på Europa liksom på en avstjälpningsplats för gamla bildäck! Kom ihåg och vakna ur sömnen, herrar romantiker - ni som står för mjuka kompromisser med angriparen !
  Jag kommer ihåg, att när Kain, Adams och Evas son, dödade sin egen bror Abel, så förde inte Herren några freds-samtal med honom, utan la på honom ett tecken som handlade om evig förbannelse (1 Mos. 4:8 – 15) 

Varför vill inte Tyskland, som säkert bättre än andra länder kan förstå de processer som äger rum  i Ryssland, ta ett initiativ till Nürnberg – 2?

  Det finns två orsaker till det: För det första, efter sitt nederlag vid slaget om Stalingrad så hyser Tyskland panisk skräck för Ryssland , och detta präglar hela den tyska utrikespolitiken. Detta finns i undermedvetandet och i det genetiska minnet hos varje enskild tysk, Det går inte att göra något åt. Det är ett otäckt nederlags-komplex och i bestämd grad Tysklands historiska skuld inför Ryssland. Som om de inte hade någon skuld till Ukraina. 
 För det andra, det finns mycket stora ekonomiska intressen i Ryssland.  Därför söker det tyska kapitalet och de tyska affärsmännen hela tiden avråda Merkel från att ta till allvarliga ekonomiska sanktioner. 
 Vi förstår att svårigheten för Tyskland ligger däri, att de hittills inte har kunnat besluta sig för allvarligare sanktioner. Det skulle se ut som om Tyskland igen började “kriga” mot Ryssland.
  Å andra sidan, den verbala tyska reaktionen är ganska aktiv, eftersom Putin påminner dem alltför väl om Hitler, och särskilt i artiklar i tidskriften Der Spiegel, har den ryske ledaren blivit kallad för Hitlers efterföljare. Allt detta tal om det övergivna fosterlandet, om förlorad jord, så sägs det i tidskriften, är inget annat än nazistisk terminologi. Ja, tyskarna förstår , och måste förstå, men nu kan de av någon anledning inte besluta sig för allvarligare åtgärder, de väntar på något. Deadline f.n. utgörs för dem av att det genomförs val i Ukraina.   


 NU MÅSTE DET INTERNATIONELLA SAMFUNDET DISKUTERA HUR DE RYSKA STYRKORNAS VERKSAMHET PÅ UKRAINAs TERRITORIUM SKA STOPPAS
Intervju med Gerhard Gnauck (tysk) , tidningen Die Welts korrespondent i Warsawa:

-  Nürnberg-processen kom först efter det att Hitler hade stoppats. Därför är det ännu inte tid för en sådan tribunal. Nu är det tid för snabba, beslutsamma insatser. Men om vi ska tala om rättsliga åtgärder, så verkar det som om först ut har varit ukrainaren Ardian Karatnitskyj i Amerika, som föreslog att man skulle räkna ut vad förlusten av Krim har kostat den ukrainska staten, och gå till en internationell domstol med detta. 
Den tid har kommit då dessa konflikter, om det nu handlar om gas, eller som nu, om territorier, ska och bör dragas inför rätta  så att man  i många år kan hålla angriparen upptagen med rättegångar. Problemet är att bra advokater kostar en hel del. Här kanske det ligger något i offentligt-privat partnerskap. Med andra ord, den ukrainska staten kan tillsammans med affärsmän finna medel och folk , för att göra detta.

Men här handlar det inte om att just Tyskland, som genomlevde nazismens hemska tid, skulle ha moralisk rätt att ta initiativ till ett Nürnberg – 2. Men ert land är ju bättre än vilket annat land som helst, på att se de hot som Putin-regimen bär med sig, Putin, som den tyska pressen har kallat för en verklig efterträdare till Hitler. Vad anser du?

- Jag tror att just för Tyskland är det inte så enkelt på detta plan. Tyska politiker anstränger sig för att inte lyfta fram denna jämförelse särskilt mycket, men för två dagar sedan under en av de större TV- showerna, så tog en journalist på Tageszeitung till denna jämförelse. Och tidigare har minister Schäuble jämfört Putins handlande med Hitlers åren 1938 – 39. Det är ett intressant faktum, men jag tror inte att det kommer att få snabba juridiska följder .

- Och vad är det som hindrar: medvetandet om gammal skuld, eller ekonomiska band med Ryssland?

 -   Nürnberg-processen var segrarnas process efter det stora kriget. För det första så finns det ännu inga segrare. Och för det andra, om än en domstol säger sitt, kommer detta att stoppa de ryska tanksen? Det tror jag inte. Ryssland är den sista stat som underordnar sig internationella domstolars avgöranden. Därför måste det internationella samfundet nu behandla frågan, hur man ska stoppa de ryska styrkornas aktiviteter på Ukrainas territorium, både de aktiviteter som är väl synliga och de som icke är det. Ukraina borde inte satsa på en internationalisering av konflikten, vare sig det handlar om att dra till sig fredsbevarande styrkor , eller att upprätta polis-samarbete med andra länder.

- I mångas ögon är det som nu sker i Ryssland en följd av att den stalinistiska totalitarismen inte har dömts i detta land. Vi ser att Stalin blir upphöjd där, att folk går ut och demonstrerar, bärande på hans porträtt . Hur ska detta botas? Borde verkligen inte detta oroa det internationella samfundet och Tyskland?

- Jag tror ärligt talat att att det har större betydelse att arbeta med tyskarnas medvetande, med fransmännens och t.o.m. amerikanernas, än med ryssarnas. Medborgarna i Ryska Federationen har idag inga möjligheter att fritt uttrycka sin uppfattning i alla frågor. Så en förändring av deras medvetande kommer inte heller att ha direkt inverkan på landets politik.

-   Vad kan då komma att påverka den ende person i Ryssland, som bestämmer politiken – Putin?  

- Hr Steinmeier sa, när han presenterade sitt initiativ om ett Geneve – 2, att som främsta villkor för en  ny överenskommelse måste det höras en klar signal från alla parter för en nedtrappning av konflikten. Det förblir en gåta om Ryssland verkligen vill det.
 Om vi talar om vad som kan stoppa Putin, så tycks det mig vara så, att hot om vapenleveranser, som Zbigniew Brzezinski har fört på tal, och även republikanerna i den amerikanska senaten med sitt förslag om militär hjälp till Ukraina på 100 miljoner dollar, och även själva vapenleveranserna som sådana, kan komma att  som en hävstång inverka på Ryssland. Men riskerna är förstås stora.  Nu är frågan den, ifall vi ska stoppa det jugoslaviska scenariot i Ukraina omedelbart, demonstrera styrka och påverka den andra sidan - den nu aktuelle "Milosevitj" - eller om vi ska låta detta scenario utvecklas och stoppa det vid en senare tidpunkt, som det skedde i Jugoslavien.


NÜRNBERG-2 SKULLE KUNNA UTGÖRA ETT BOTEMEDEL FÖR RYSSARNA. OCH FÖRST OCH FRÄMST FÖR IMPERIECHAUVINISTERNA SOM IDAG STYR DEN RYSKA STATEN...
Intervju med Vladimir Vasilenko – ukrainsk internationell advokat, förtjänstfull jurist i Ukraina,... o.s.v.  Han representerade Ukraina i FN:s människorättsråd 2006 – 2010


-  Vi måste förbereda oss för ett Nürnberg-2. Först och främst Ukrainas tidigare ledare: Zakarchenko, Jakimenko,Kljuev skulle kunna sitta på de anklagades bänk i denna process. Inom loppet av en mycket kort tid utförde de brott mot mänskligheten, och på detta borde rättsligt efterspel  och bestraffningar följa  för dem. Och förstås, Ryska Federationens president, Vladimir Putin, under vilkens ledarskap Ryssland har genomfört och fortsätter att genomföra angrepp mot Ukraina. Det är ett utav de värsta internationella brotten, och det måste bestraffas. Tillsammans med Putin bör de personer som han omger sig med också sitta på de anklagades bänk. Och Janukovytj borde betraktas som delaktig i angreppen, eftersom han bad Putin om militär undsättning, och beredde sålunda marken för Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina. 
  Vid denna Nürnberg – 2 process borde ledningen för det ukrainska kommunist-partiet närvara. Det är ett kriminellt parti, eftersom det , som en avkomling till Sovjetunionens Kommunistiska Parti, trädde upp mot Ukrainas självständighet, och har gjort allt för att Ukraina ska fråntas sin status som självständig stat.

- Förstår man i Europa nödvändigheten av att genomföra ett Nürnberg – 2 ?

- Jag tror inte att man i Europa riktigt förstår betydelsen av en sådan process. Europa lever sitt liv och bryr sig inte om sin egen framtid. Jag talar inte om Ukrainas framtid. De måste inte bekymra sig om Ukrainas framtid. Men det som har skett med Ukraina kan komma att ske också med länderna i Europa, om de inte vidtar allvarliga och effektiva åtgärder mot angripar-staten, vilken, medan han ignorerar alla internationella regler, sina egna internationella förpliktelser, genomför ett angrepp mot en grannstat under den förevändningen att han skyddar sina landsmän, den ryskspråkiga befolkningen. Och det är inte uteslutet att efter Ukraina kan vilken europeisk stat som helst där det finns en s.k. ryskspråkig befolkning, bli offer.   Vi har ett moraliskt och politiskt stöd från Väst, men de hoppas av någon anledning på en dialog mellan Ukraina och Ryssland och att mellanhavandena ska regleras på fredlig väg. Jag tror att detta grundar sig på bristande förståelse av den ryska politiken och strategien. Om vi talar om Ukraina, så är den ryska målsättningen ett totalt förintande av Ukraina som en geopolitisk realitet, som en nationell enhet, som subjekt inför internationell rätt. Genom att dröja med att tillgripa allvarliga sanktioner ignorerar Väst sin egen säkerhet.

-  Och hur ska, enligt din uppfattning, ryssarna befrias från nazist-propaganda. Kunde inte Tyskland, som har varit drabbad av en liknande sjukdom, spela en viktig roll här?

- Det förstås. Men stora tyska bolag har sagt, att de motsätter sig införandet av allvarligare sanktioner gentemot angriparen – Ryssland, därför att deras ekonomiska intressen blir lidande. Men detta är bara ett merkantilt sätt att gå till väga, som saknar all betydelse. Idag bryr de sig om sina inkomster, eftersom de har gynnsamma affärer med Ryssland, men imorgon kan de också befinna sig i rollen som offer för en omättlig angripare. Det är en gammal mental åkomma hos ryssarna – de är redo att utvidga sitt imperium i det oändliga. Det finns i själva blodet hos den ryska imperialismen och hos de ryska imperiechuvinisterna. 
 Det är klart att Nürnberg-2 kan utgöra ett botemedel för ryssar. Och först och främst för imperiechauvinisterna, som idag leder den ryska staten, och som genom sin politik zombifierar vanliga ryssar, och därmed avleder deras uppmärksamhet från de problem som finns i Ryssland, och inte ger dem någon möjlighet att bygga ett normalt rätts-samhälle, som grundar sig på respekt för de mänskliga rättigheterna, inom vilkas ram det finns utrymme för normala villkor för människors liv. Och denna imperialistiska ambition, denna imperialistiska arrogans, som den ryska befolkningen idag har drabbats av - vilket Putins kolossala popularitet vittnar om – det är en sjukdom, som om den inte blir botad, så leder det till att det finns snart ingen anledning att hoppas att det kommer att finnas normala myndigheter eller ett normalt samhälle i Ryssland, med demokratisk ordning och normal levnadsnivå. 

- Och vad måste ske för att Nürnberg – 2 ska bli en verklighet? Måste Ryssland lida ett nederlag såsom det skedde med nazi-Tyskland? 

- Det är klart att ingen kommer att förklara Ryssland krig. Ingen kommer att rå på dess vapenmakt, eftersom Ryssland är en kärnvapenmakt. Men det är helt realistiskt att västländerna skulle kunna införa sådana ekonomiska sanktioner, så att Rysslands ekonomi kantrar och Putins regim faller. Och bara i sådana fall kan , för landets tillfrisknandes skull, ryssarna själva ta itu med dessa förbrytare. Och Ryssland kan gå med på att Nürnberg – 2 organiseras....

                                                    ( Från ukrainska tidningen День / "Djen" 2014 05 08) 


  /  Vad var Nürnberg-processen ?   Wikipedia: "Nürnbergrättegångarna var en serie av 13 rättegångar som ägde rum mellan 1945 och 1949 i Tyskland efter andra världskrigets slut mot ledande personer, som begått krigsförbrytelser. Nürnbergprocessen (20 november 1945 – 1 oktober 1946) var den första och är den mest kända av dessa rättegångar."/
 
 


 DN, SvD, GP, UNT, HD, Norran,  Laholms tidningKyrkans tidningLäs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s