Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Grundlurade av grundaren ?

Den Internationella Livetsord-rörelsen kommer framöver att ledas av ett kollektivt ledarskap med Christian Åkerhielm i spetsen, enligt uppgifter på ryska webben. Där var de  snabbt ute med informationer  om paret Ulf och Birgitta Ekmans beslut att lämna rörelsen, och konvertera till den Romersk-katolska kyrkan. De tog inte avstånd från detta. Kan man ens säga att de gjort ett försök? 
  Så här ser ett meddelande ut när det översatts till svenska, undertecknat av åtta Livetsord-pastorer, som onekligen kan  ge intryck av att ha blivit grundlurade av rörelsens grundare  (läggs ut helt utan deras tillåtelse) : 

Uttalande av styrelsen för den Internationella Föreningen "Livets Ord" i samband med Ulf och Birgitta Ekmans beslut att inträda i den Katolska kyrkan. 

  Under den Internationella Livetsord-rörelsens (WOLI) sammanträde fredagen den 7 Mars 2014  avgick pastor Ulf Ekman , som har utgjort WOLI:s president. Styrelsen accepterade avgången , och i samband med det uppstod behovet att göra detta uttalande:  

Litet spontanistiskt funderat ..

  Såsom redan är känt, överlämnade Ulf Ekman i juni månad 2013 åt Joakim Lundqvist uppgiften att vara ledande pastor för församlingen "Livets Ord" i Uppsala. Sedan , i början av detta år, gick han i pension. I Mars i år överlämnade Ulf Ekman ansvaret för det internationella arbetet åt pastor Christian Åkerhielm. Med ett enhälligt beslut i WOLI:s styrelse den 7:e mars 2014 blev pastor Christian utsedd att vara president för den internationella Livetsord-rörelsen. 
  
  Vid styrelsens senaste sammankomst tillkännagav pastor Ulf Ekman och hans hustru Birgitta sitt beslut att förenas med den Katolska kyrkan. I samband med detta anser vi det vara nödvändigt att ge uttryck för vår officiella ståndpunkt i denna fråga.

  

För pastor Ulf Ekman och Birgitta är det ett personligt val att förenas med den Katolska kyrkan. Detta förändrar inte visionen,teologien eller praxis hos rörelsen "Livets Ord". Vi har en övertygelse om , att de är ledda av den Helige Ande, vi respekterar deras beslut, men understryker därvid, att det uteslutande är deras enskilda val. Vi är djupt tacksamma och erkännsamma till dem för åren i pastorstjänsten.  WOLI:s förhållandet till pastor Ulf Ekman kommer Fortsättningsvis att vara vänskapligt. 

  Vi kommer oföränderligt att förbli en evangeliskt  kristen församling i vår tro och teologi. Vi har håller alltjämt på "Livets Ords" målsättning att :

- utrusta de troende med trons undervisning.
- leva ett liv i den Helige Ande.
- stå för det klassiska evangeliet, angripa liberalteologi och sekularisering.
- aktivt ägna oss åt evangelisation och församlings-plantering.
- förbereda pastorer och ledare för församlingsarbete i hela världen. 
- försvara traditionella värderingar vad gäller kristet familjeliv, och ett värdigt mänskligt liv.
- uppbygga en allmänkristen enhet.

  Vi gör detta klart medvetna om "Livets Ords" självidentifikation som en evangeliskt  kristen församling. Vår grundval och vår framtid hör samman med detta. Såsom ledning för den Internationella Livetsord-rörelsen är vi helt överens i denna fråga. I detta ligger vår vision, vår kallelse och vår passionerade dröm.

  Bevara era hjärtan i Guds frid och lita på Herren i allt.

  
  Styrelsemedlemmar

   Christian Åkerhielm
    Artur Simonjan
     Mats-Ola Ishoel
    Rasim Chalilov
     Oleg Popov
     Denis Podorozchnyj
     Vasilij Vitjuk
    Jonatan Ekman


  Det finns många artiklar om denna sak på ryska webben. Moskva-pastorn Ishoel och Jerevan-pastorn Simonjan har gjort längre, personliga uttalanden i liknande tongångar som ovan.
-
  I Sverige har Maranataförsamlingen sedan långt tillbaka insett, och bloggen Aletheia m.fl. bloggar under flera års tid har, igen och igen, signalerat om att något inte är i sin evangeliska ordning, och pekat på dragningen mot katolicismen inom Livets Ord. Vilken slags svar fick t.ex. bloggen Aletheia på sina återkommande frågor ? Är det utan vidare som tankarna går till de 95 teserna som en gång fästes på kyrkporten i Wittenberg? Närmare bestämt den 90:e ,där man läser: "När man försöker tysta ner dessa ytterst pinsamma invändningar från lekmännens sida med rent maktspråk istället för att vederlägga dem med förnuftiga argument...."

   Så beskrev Martin Luthers sina intryck av den Romersk-katolska kyrkan. Sådana var protestantismens villkor redan innan någon ännu hade blivit kallad för "protestant".

  Men jag vill personligen inte klaga så mycket över att ha blivit bemött med maktspråk särskilt från LO-hållet. Vi gjorde en ganska abrupt påhälsning på LO:s Campus sommaren 2005, och delade ut en protestskrivelse i kyrkans entré , efter ett av Ekmans första mer påve-vänliga yttranden. Ekman svarade den gången både väl och värdigt på mitt/vårt angrepp.
Men nu undrar jag.    
  


Dagen ,  Dagen, Svt, Skånskan, SvD, DN

UNT Världen IdagKyrkans tidning,


Kyrkans tidning,

UNT.se/24  Bloggat :  Emanuel Karlsten, Tommy Dahlman, heawensson , Aletheia, Johannes Amritzer

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s