Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Rätta äldste

Saken mot pastorn för Yoido Full Gospel Church, Yonggi Cho - inbjuden som en av huvudtalarna till Livets Ords Europakonferens denna vecka, men i hemlandet åtalad för förskingring, vilket både Världen Idag och Dagen nyligen skrivit något om - började för två år sedan med att ett trettio-tal äldste ställde sig på gatan utanför den stora församlingens byggnad i Seoul, med banderoller:
Juli 2011: ett trettiotal äldste demonstrerar medan Yonggi Cho och hans hustru sitter i bilen The Hankyoreh skrev då - 21/7 2011 - bl.a.:

  "Äldste agerar för att hindra pastorn för en mega-kyrka att privatisera kyrkans tillgångar
  Medan Yoido Full Gospel's övergår till en ny ledning har det uppstått dispyter omkring kontrollen över verksamheten, över en nationell tidning och universitetet.

  Omkring 30 äldste för Yoido Full Gospel-församlingen i Seoul har inlett en protest ägnad åt att kräva av pastor emeritus David Yonggi Cho och hans hustru Kim, att de upphör med att göra församlingen till deras egen, privata tillgång. ...
- - 
  Omkring kl 1:00 höll de äldste upp plakat med slagord som "Gör inte församlingen till er egen privata egendom", och "Värdesätter ni materiell egendom mer än himlen?" mot Cho och  Kim, som kom ut ur gudstjänstbyggnaden mot slutet av sammankomsten. Därvid uppstod det bråk mellan de äldste och några av församlingens officiella representanter och universitets-professorer, som sökte hindra dem.
  Sedan i April 2011 har de äldste stått emot försök från Cho's familj att göra kyrkan till en del av deras privata tillgångar, genom beslut som har fattats av rådet., församlingens högsta beslutsfattande organ. ... "

  Är det inte så "rätta äldste" ska handla, enligt Nya Testamentet: "Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den.."  (1 Tim. 5:20) ?

Bl.a. en engelskspråkig blogg bevakar detta, och även omständigheterna omkring Kong Hee och Phil Pringle.

Bloggat på svenska om Europakonferensen - med dess klart katolska inslag - och om Yonggi Cho och Kong Hee - här: 1a,1b2, 3 , 4

 


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl