Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Rysk-ortodoxa försvarar pingstvänner

Borde inte tidningen Dagen's ledarskribent ha formulerat sin artikel litet annorlunda den här gången? “Den ortodoxa kyrkan måste fås att ta sina medkristna i försvar ..” 
Den rivna pingstkyrkan i Novokosino
    Generellt sett är det nog så. 
    Men i det aktuella fallet med den rivna pingstkyrkan i Novokosino i Moskva har just den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledning, genom chefen för en synodal avdelningen  inom Moskva-patriarkatet, namnkunnige Vsevolod Chaplin, vänt sig till staden Moskva's myndigheter – borgmästare Alexander Gorbenko - med en skrivelse:”Utan att göra någon juridisk bedömning av föreliggande omständighet ber jag er att ta kontroll över situationen, och påminner om att de troendes känslor för den byggnad där de har hållit bön förtjänar att respekteras, och alltid bör ägnas särskild uppmärksamhet” - skriver Credo.ru,

 Detta har väckt en del uppståndelse:"Vsevolod Chaplin beskyddar sekterister" är en rubrik. 

 "Credo.ru" avslutar med dessa ord:”Pingstvänner utgör det största av de protestantiska samfunden i Ryssland, och deras antal uppskattas av experter uppgå till omkring 400.000 pesoner.”

Vsevolod Chaplin är annars ganska konservativ, och hör till de klerker som varit och är argast på Pussy Riot.

   
x


Andra bloggar om: , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl