Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Rysk-ortodoxa försvarar pingstvänner

Borde inte tidningen Dagen's ledarskribent ha formulerat sin artikel litet annorlunda den här gången? “Den ortodoxa kyrkan måste fås att ta sina medkristna i försvar ..” 
Den rivna pingstkyrkan i Novokosino
    Generellt sett är det nog så. 
    Men i det aktuella fallet med den rivna pingstkyrkan i Novokosino i Moskva har just den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledning, genom chefen för en synodal avdelningen  inom Moskva-patriarkatet, namnkunnige Vsevolod Chaplin, vänt sig till staden Moskva's myndigheter – borgmästare Alexander Gorbenko - med en skrivelse:”Utan att göra någon juridisk bedömning av föreliggande omständighet ber jag er att ta kontroll över situationen, och påminner om att de troendes känslor för den byggnad där de har hållit bön förtjänar att respekteras, och alltid bör ägnas särskild uppmärksamhet” - skriver Credo.ru,

 Detta har väckt en del uppståndelse:"Vsevolod Chaplin beskyddar sekterister" är en rubrik. 

 "Credo.ru" avslutar med dessa ord:”Pingstvänner utgör det största av de protestantiska samfunden i Ryssland, och deras antal uppskattas av experter uppgå till omkring 400.000 pesoner.”

Vsevolod Chaplin är annars ganska konservativ, och hör till de klerker som varit och är argast på Pussy Riot.

   
x


Andra bloggar om: , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s