Fortsätt till huvudinnehåll

Gud är aktiv existens

(Inlägget finns även publicerat i tidningen Midnattsropet )
 Läs första kapitlet i första Mosebok – Bibelns första bok – och se efter hur många gånger det står “Gud” där!

Se sedan efter hur många gånger det står att Gud gör något.
Du kommer att finna att Gud var väldigt aktiv i skapelseverket.

Eller hur:
“Gud sade”
“ Gud såg”
“ Gud skilde”
“Gud kallade”

Om jag inte har räknat fel så står det “Gud” hela 32 gånger i det kapitlet. Ett kapitel som har 31 verser.
Och det står att Gud gjorde vissa saker, och det är ganska ofta som Gud handlar. Nästan varje gång det står något om Gud så står det att Han gjorde något.

Man skulle kunna tycka att Gud kunde göra sådant som numera vi människor gör, någon slags maskiner, som tar över en del operationer som Gud tidigare gjorde.
Men Gud gör inte det.


När Han hade skapat ljuset, genom sitt ord, så att storheterna himmel och jord, ljus och mörker, dag och natt fanns inför Honom, och dessutom vattnet. Då skulle Han ha kunnat överlämna åt ljuset, eller åt vattnet, att göra resten.
Men icke.

När det behövs torr mark, så överlämnar Han inte åt vattnet att själv lyfta upp den torra marken. I vers 9 står det att Gud sade:”Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats, så att det torra bliver synligt. “
När det behövs växter på jorden, så överlämnar Han inte i första rummet åt jorden att själv frambringa växtligheten. I vers 11 läser vi: ” Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö, på jorden. “
Jorden ska frambringa, men inte utan Gud. Därför Han sade:”frambringe!”, först därefter frambringade jorden något.

När det behövs solar och planeter, för att hjälpa den kommande världen att skilja tiderna åt, så överlämnar inte Gud åt det ljus Han redan skapat att göra sådana. Nej, Han säger:” Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden. “

Och över trettio gånger intervenerar Gud i sitt pågående verk, genom att åter, igen och igen, tala.

Sedan vilar Han.
-
När världen har blivit skapad, när människor och djur börjar att befolka jordens alla länder, när historien , världshistorien, går sin ofattbara gång, då har Bibeln något att säga om de tiderna.
Jesus talar med lärjungarna om Noas tid, och om Lots tid. Han talar om Salomos tid, då drottningen av Söderlandet kom till honom, och om Nineves tid, då Gud sände Jona till den staden.
Och efter Jesus fortsätter apostlarna att tala om tider som har varit och tider som ska komma.

Aposteln Paulus skriver romarbrevet några årtionden efter att Jesus har kommit. Romarbrevets första kapitel innehåller nästan lika många verser som första Mosebok's första kapitel. Där står det vid 24 tillfällen uttryckligen “Gud” . Och åtta gånger står det “Han” med hänsyftning till Gud. Det blir också 32 gånger.

Så Gud är aktiv, genom sin nåd. Genom sitt evangelium.

“..evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror ..” - Rom. 1: 16

Undersök närmare på vilket vis Gud är aktiv enligt aposteln Paulus, om man jämför med första Mosebok.
I första Mosebok kommer Gud in i en värld som inte existerade, men som kommer till. Och Gud är skonsam mot oss, så Han låter oss inte få veta om det allra mest obegripliga, då Gud möter själva intigheten. När Bibeln börjar har trots allt redan himmel och jord och hav blivit till.
Men det finns inget ljus.

När aposteln Paulus skriver romarbrevet, så har allting, hela världen, existerat väldigt länge. Generation har följt på generation, nationer och stater , religioner och traditioner har uppstått, civilisationer har kommit och gått, växt till eller avtagit. En del har försvunnit.
En hel del har urartat och måste förkastas.

  Han har förkastat och kan förkasta än
   Men Han har dessutom räddat människor, och kan rädda oss än!

Men aposteln skriver om en Gud som är aktiv, och vill frälsa, eller rädda dem som kanske hade gjort sig förtjänta av att förkastas. Faktiskt skriver aposteln mycket mer om Guds väsen, än vad vi får veta i första Mosebok. I romarbrevet får vi veta om Guds kärlek, Guds eget älskvärda och högtlovade väsen, om Hans vilja och om Hans kraft, men också om Hans vrede.

Fly till Hans nåd i Jesus Kristus! Så undkommer du Hans vrede.
Fly till Guds ord och informera dig om Gud, en Gud som är aktiv, inte bara genom det han i och för sig gör, utan genom sitt sätt att vara.

Genom sin existens.
-
  DN, SvD 
   

Andra bloggar om: , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h