Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Anklagad av “den barndöpte”?

“Den sista baptistiska predikan” läser jag om i en artikel i  Dagen. Är det möjligt? Baptismen i vårt land beskrivs i denna artikel på ett delvis frustrerat vis. Ska man dra den slutsatsen att den nu är ett avslutat kapitel? 
- - 
baptisterna xx
- -   Det kan väl inte vara så illa att man är redo att  ge den babyloniska kyrkotraditionens villfarande dop rätt? Konsekvenserna  för den väckelsekristendom som vill stå “utanför lägret” är givna.
Hebr. 13: 13   ”Låt oss alltså gå ut till honom ‘utanför lägret’ och bära hans smälek.”    -

  Nå , låt oss för all del inte glömma att Mose blev döpt i Egypten. Det står att han “drogs upp ur vattnet” i späda år i 2 Mos. kap. 2. Innan han drogs upp var han alltså i vattnet. Han blev alltså på sätt och vis barndöpt. 
  Tänk, att det gamla egendomsfolket, Israel, leddes av en kristen, av en sålunda döpt person! Visserligen var han döpt som barn, och som många andra barndöpta hade han en olycklig tendens:  att bli en djävul, eller en åklagare. Nya Testamentets löftesman – Jesus – avslöjar denna  anklagande karaktär i Joh. 5:45 ”Menen icke att det är jag som skall anklaga eder hos Fadern. Den som anklagar eder är Moses, han till vilken I sätten edert hopp.” 

Har alla baptister i vårt land  nu givit efter inför trycket av “den barndöptes” anklagelser?
       Det tror jag knappast.Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s