Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Där björkarna susa…

  I förrgår utsåg Putin och Medvedev varandra till kommande president respektive premiärminister i Ryssland.  Igår träffade de båda Ukrainas president, Janukovich.
- - 
 Putin, Medvedev och Janukovich Foto – Unian.net
- -
  Gör Putin idag vad 1500-talets Ivan IV en gång gjorde? Det menar tydligen en polsk “Gazeta Wyborzca”-skribent, Waclaw Radziwinowicz .  Ivan  IV – alias Ivan den Förskräcklige – retirerade också en period, taktiskt,  från "suveräniteten", för att återvända inte mindre “förskräcklig”.
-/-
  "Nezavisimaja Gazeta" har också uppmärksammat detta: 
    ".. Radziwinowicz jämför Dmitrij Medvedev med Simeon Belbulatovich vilken Tsar Ivan IV den förskräcklige först uppsatte  på  tronen, för att sedan efter elva månader åter göra anspråk på den för sin egen del. 
Bojarerna väntade tåligt på att tsaren skulle komma till besinning, och Simeon skulle förlora såväl envåldshärskarens krona och sitt eget huvud. Men Ivan belönade Simeon för troheten och gjorde honom till furste över Tver.."


Andra bloggar om: ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s