Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ukrainas f.d. inrikesminister, Jurij Lutsenko, har blivit arresterad

Varför sitter han nu bakom galler?  
Kan man undra.
- - 

Jurij Lutsenko

  Var det inte just Lutsenko som för inte så länge sedan   engagerade sig personligen, i egenskap av att vara Ukrainas inrikesminister, för att så snart som möjligt dra en och annan inför rätta? ( Jo, jag tycker att jag har sett honom förut )

   En allt strängare, diktatorisk stil tycks göra sig gällande sedan Viktor Janukovich tillträdde som ny president  i början av året. För närvarande pågår iallafall en räfst mot politiska motståndare, vilka tidigare har suttit i regerings-ställning. Tidigare premiärministern Julia Timoschenko är av allt att döma hotad, och  häromdagen arresterades alltså den här mannen , den tidigare inrikesministern - Jurij Lutsenko. 

   Det är -  enligt vissa uppgifter i ryskspråkig ukrainsk press - p.g.a. att han vägrat bekanta sig med ett utredningsmaterial där han påstås ha missbrukat sin ställning, som han har blivit arresterad. I sammanhanget rapporteras det och skrivs i media på ett vis som tangerar ett helt grenverk i det post-sovjetiska Ukrainas historia,  av korruption och storskaliga brott. Georgij Gongadze har förts på tal. Vet Lutsenko något om den saken?

  Har Lutsenko arresterats för att stå till svars för den förre presidentens, Viktor Jusjtjenkos, närapå förstörda ansikte?

  Lutsenko lär komma att få sitta en bra bit in på det nya året.

   Det har talats om två månader. 


Brittiska BBC har skrivit. Och norska VG
.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s