Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Natasja Potopajevaja och hennes mentor

 Under sommaren har jag ibland följt med i Sunday Adelaja´s "daily word" på youtube, eller "ejtjednevnye obrajtjenie" som det blir på ryska. Pastor Sunday talar båda språken med påtaglig brytning. Men det tycks mig som om han trots allt uttrycker sig bättre på ryska. (Engelskan blir lätt litet slentrian-mässigt  "you know". )     Den senaste (förra) veckan har han alltså suttit varje morgon i ett 3-4 minuter långt samtal med en av sina kvinnliga pastorer - Natasja Potopajevaja. 
"Pastor Natasja" har av Adelaja placerats långt fram med den uppenbara avsikten att hon ska utgöra ett exempel på den goda frukten av Adelajas egen verksamhet. Hon kan onekligen passa i den rollen - efter ett trettio-årigt alkoholmissbruk kom hon äntligen loss ur det, då hon först mötte Sunday Adelaja. Hon har sedan kunnat hjälpa otroligt många andra med problem av samma karaktär - alkohol - eller drog-beroende, sägs det.  Hon har skrivit böcker, rest och gjort erfarenheter. 
  Men jag har inte kunnat undvika att lyssna litet "mellan raderna" . Pastor Sundays styrning av pastor Natasja har inte passerat omärkbar. Den karismatiske ledaren Adelajas utstrålning kom liksom litet i skymundan, då hon en morgon började lovprisa Jesu bergspredikan, och talade med stor inlevelse om hur den representerar allt vad som behövs för att få en människa ut ur alla former av beroende. Inte minst representerar den nästan-kärleken, och viljan att verkligen ta upp kampen för andras befrielse, när man själv har upplevt befrielse! Pastor Natasja liknade sig också, i en stund av hänryckning, vid den Maria som en gång gjöt ut smörjelseoljan över Jesu fötter.
  Misstog jag mig, eller blev inte Adelaja litet spänd när pastor Natasja på det viset började vända uppmärksamheten bort från honom och till bergspredikan och till Jesus själv? Det var istället ett visst 8-punkters program och något "system" som det skulle sägas något om. 
     Litet - men knappt märkbart - motvilligt, gick pastor Natasja med på att säga ett och annat om de sakerna också de följande morgnarna. Och litet mer om pastorn. Jo, "Gud och pastorn" gäller.
  Det är nog onekligen så att Sunday Adelajas verksamhet har slagit an något väsentligt i många människors inre. Det finns ett drag av  uppriktighet, men också flera spekulativa inslag när denne kontroversielle predikant från vad som har kallats för "den tredje världen" har tagit upp sitt arbete i den f.d. sovjetrepubliken i öst. Och snart får vederbörande eventuellt kläda skott  i den juridiska process som har förberetts under närmare två år.
  Absolut att vederbörande pastor borde prövas på bedrägeri-anklagelsen! Mer tveksamt om det dessutom borde handla om "skapandet av en brottslig organisation" . 
  Bandurchenkos blogg är emellanåt otillgänglig.
  I ett forum på initiativ-gruppens hemsida ställs numera frågor allt oftare om när en rättegång kan börja. Någon har också gjort en kort sammanfattning av hur ärendet ser ut:
  "Inom ramen för undersökningen av brottmålet mot pastorn för  församlingen 'Guds Ambassad' , Sunday Adelaja, har det väckts misstankar mot sju personer, och två av dem - Hanna Kisel och Pavel Kosenko - är arresterade, de övriga är ålagda utreseförbud. Bland dem som sålunda har fått sin rörelsefrihet begränsad befinner sig också ledaren för det religiösa samfundet, Sunday Adelaja, som förekommer i bedrägeri-saken med anknytning till finans-gruppen Kings Kapital. Och pastorns tillgångar är dessutom frysta. De förluster som sammantaget har räknats ut och som har uppstått p.g.a. finansiella operationer hos ledningen för Kings Kapital och dess underställda verksamhets-grenar uppgår till över 100 miljoner ukrainska griven . Dessutom blomstrade pyramiden 'Leon-bank' under kyrkans vingar, vars ledare samlade in 10 miljoner dollar som sedan 'försvann' någonstans, och även privat-företaget 'Grant' som med lika stor framgång hade samlat in pengar av församlingsmedlemmar för att bygga bostäder.  "

 Knäckfrågan är på något vis den om det kan bevisas att den ruljans med penningmedel som Sunday Adelaja  tillskyndade genom sin verksamhet som predikant,  de medel därav som  eventuellt kom i “Guds Ambassads” och Adelajas händer, inte gick till några mer allmän-nyttiga ändamål, utan till att bygga t.ex. lyxbostäder åt Adelaja själv. 
  Det vore ett solklart bedrägeri.


  

Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s