Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

“Freedom is coming” – i Gamla Stan´s gränder

“Pride” och “Kärlekens mässa”  - vad säger Bibeln?
Allt under det jag försöker sätta mig in i den kontroversiella frågan om mötesfriheten i Ryssland, stöter jag eventuellt på vissa "demonstrations" - frågor här hemma också, i vårt land.
   Som brukligt är utmynnar Pride-veckan , för dem som så vill, i en s.k. "kärlekens mässa" i storkyrkan i Gamla Sta´n , där de ärbara hbt:are som håller religionen i ära, samlas. Alltsedan "befrielseveckorna" på 80-talet har Maranata då och då tagit tillfället i akt , i samband med denna mässa eller någon av dess föregångare, att stå utanför kyrkan med flygblad och banderoller. Det gjorde vi också i år. ( Vi måste sitta fast i någon slags – .. ja, Gud vet vad! )
   Det handlar alltså om att påminna om några , för hbt-rörelsen osympatiska ställen i Skriften , som mer eller mindre kloka teologer har tagit bort, mer eller mindre effektivt, för att på det viset kunna öppna för aktivt homosexuella att deltaga i mer eller mindre traditionella, kristna gudstjänster.
Vilka bibelställen då?
- Just de ställen som uttryckligen avvisar homosexuella handlingar. T.ex. Rom. 1:27 “..sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.”
   Resonemanget man har fört för att neutralisera sådana verser är ganska komplicerat, men det reflekteras okomplicerat hos de enskilda hbt:are som kommer fram till oss och ställer frågor: "Hur kan ni vara emot kärleken?" För det är vi ju, vi som står med dessa bibelord demonstrativt upplyfta.
Vilka typer är då inte vi!?
När, efter det kyrkliga evenemanget, idel hedervärda hbt:are som håller sig för att vara troende strömmar ut i gränden framför storkyrkans entre´och sjunger "Yes I know - freedom is coming, yes I know", då är det klart att man kan ta intryck av det. En ganska rapp gospel-kör hörs alltså ljuda en lång stund, till att börja med blandad med kyrkklockorna. Det var både sång och dans -
   Låt oss göra ett tanke-experiment: Aposteln Johannes skriver i sitt första brev att “Gud är kärleken” – 1 Joh. 4:8. Att vara mot kärleken är alltså att vara mot Gud. Är det vi har bevittnat då inte ett exempel på vad profeten Malaki skriver?  " Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet." - Mal. 4:2 .
Glädjen, eller entusiasmen,  strålar ur ögonen på dem som kommer fram till oss. Frågan är en: " Hur kan ni vara emot kärleken?"
Och vad ska vi svara? Malaki fortsätter att skriva om dem som skulle " ..slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet." - att - " ..de ogudaktiga ska de trampa ned"
Här står vi alltså, vi ogudaktiga. Det kan väl inte vara fråga om något annat. Så´na typer vi är! Nu är vi nedtrampade. Inte fysiskt, naturligtvis inte, men med argumentens kraft. Och det är rätt åt oss. Vi är "mot kärleken".
  Bilder:
DSCF4759
Här ovan syns de ärbara som har varit inne i storkyrkan
under "kärlekens mässa" börja strömma ut, sjungande och dansande - "de som fruktar Guds Namn"
(foto: Stina Fridolfsson)  
- - DSCF4747
Men innan dess: Dessa två "ogudaktiga" maranata-bröder stod
under hela tillställningen och höll upp banderollen med bibelordet från romarbrevet 1. Sådana typer!
- - DSCF4749
Den "ogudaktige" bloggredaktören för Sub Umbra (ett riktigt maranatasvin!) blev intervjuad av en tålmodig, frilansande, katolsk journalist – German Diaz – som f.ö. har skrivit något på sin blogg.(på spanska)
- -DSCF4750
Två ganska neutrala polismän stod redan tidigt på plats för att övervaka
ordningen. De ville veta vilka vi var och var vi kom ifrån. Tidigare år har vi
fått stå och demonstrera, inte alltid var vi har velat, men den här gången gick det.
Vi måste dock finna oss i att polisen gjorde en formell anmälan mot oss för att
vi höll en, som det hette, "olaglig demonstration". (!)
Sedan fick vi stå där.
- -DSCF4775
En hel del deltagare var det. Sången: "Freedom is coming, yes I know" skallade i Gamla Stan´s gränder.
 SvD,Dagen, QX också: “Till turisters fotoblixtar och de fyra - fem församlade motdemonstranternas förargelse dånade frihetssången länge på kyrktrappan.”


Andra bloggar om: , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s