Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

katastrofer som får amerikanska, federala myndigheter att handla "oamerikanskt"

Amerika är ett land där människors drömmar har förverkligats. Och där det enskilda initiativet har omhuldats.
  Men vi lever i katastrofernas tid, och detta har tydligen fått amerikanska myndigheter att agera på ett vis som ser litet oamerikanskt ut.
Katastrofen i Mexikanska golfen får nu Obama att ta till kraftfulla tongångar mot ett enskilt företag - BP, så att man kan inte annat än fundera litet över det amerikanska förhållandet mellan staten och den fria företagsamheten. Samtidigt som man måste inse att en katastrof är en katastrof och inget enskilt företag. Den drabbar hundratusentals och miljontals människor för oöverskådlig tid.
- - -   "Katastrofen" Benny Hinn orsakade för ett par år sedan att senator Charles Grassley inledde en undersökning av hans - och ett antal andra mer eller mindre världsberömda, s.k. TV-evangelisters - verksamhet. Hur har det egentligen gått med den saken? Deras affärer skulle ju verkligen synas i sömmarna.

   Här några länkar och översatta utdrag från engelskspråkiga artiklar om denna sak:

  " Grassley har insisterat på att hans undersökning 'inte har någonting med kyrkoläror att göra', men att han är strikt upptagen av att försäkra sig om att icke-vinstinriktade grupper följer lagen."

" Iowa-senatorn Grassley, själv baptist, vart inbjuden till the New Baptist Covenant av tidigare presidenten Jimmy Carter. Under ett 25 min. långt anförande så talade han om hunger. Men senare, vid en press-konferens, så gällde de flesta frågorna hans kontroversiella undersökning av predikanternas verksamhet. Grassley sade att han hade planer på att skicka uppföljande brev till de predikanter som dittills hade nobbat hans inledande förfrågan om information om deras utgifter. ' Vi ska ta itu med dem på ett mer uppmuntrande vis', sade Grassley. ' Jag tror att detta är ett sådant läge där folk vaknar upp och inser att de inte har något att dölja'. Grassley berättade att han påbörjade undersökningen året innan efter att ha sett olika undersökningar i tidningar och TV om hur dessa organisationer belönade sina ledare. ' Det handlar inte om budskapet', sade Grassley.'Det handlar om att rätta sig efter skattelagstiftningen'. Grassley sade att han ville försäkra sig om att dessa organisationer inte missbrukade sin status som icke-beskattade rörelser..."

  Benny Hinns organisation tog tydligen rättelse.

  "Grassley skrev till sex missions-organisationer den 5:e november 2007, och ställde en serie frågor om dessa icke-vinstinriktade organisationers utgifter, om hur donationer togs om hand och om affärer sköttes.  Frågorna baserades på ett material från grupper av vaksamma personer och från sådana som hade blåst i visselpipan, och på undersökande reportage i lokala media.  En av dessa sex organisationer - Joyce Meyer Ministries of Fenton, Mo - har samarbetat på ett väsentligt vis och tillhandahållit den efterfrågade informationen. Benny Hinn Ministries från Grapevine i Texas, har antytt en vilja att samarbeta och har hittills svarat på fem av 28 frågor".

  Hör och häpna! Benny Hinn fick rentav beröm.

2008 - efter sommaren
" Senator Grassley sade: ' Benny Hinn Ministries har engagerat sig i en öppen och ärlig dialog med kommitteéns stab. De har inte bara svarat på varenda fråga, men i en anda av verkligt samarbete har de också tillhandahållit information utöver vad som efterlystes. ...de har överlämnat ett efterord till alla sina svar till senatorns kontor den 11:e juni 2008, och de har svarat ingående, klargörande och tillfredsställande på alla frågor".
 
  Benny Hinn kommer till Sverige, och till Livets Ords Europakonferens, i sommar. Ska vi nu få höra fler "profetior" av typen: "Irans regering ska falla om två år", vilket han sade sommaren 2003, på samma Livets Ords plattform???
  Uttalanden av den karaktären har onekligen gjort Benny Hinn till en katastrof i mångas ögon.
  Har senator Grassley missat något - eller har han samvetsgrant skött sitt uppdrag, enligt de föresatser som han har uttalat i artiklarna ovan?

 Dagen, Världen Idag

  Bloggar: 1,2,3
  
 

Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s