Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kan den polska tragedien leda till förbättrade internationella relationer?

- x - x - x - x -

Flera skribenter funderar allvarligt på det. 
  T.ex. en artikel E-Kuriren, en i DN och en i Sydsvenskan rör sig med sådana funderingar.

  I Ryssland har "Nezavisimaya Gazeta´s " web-upplaga med en artikel  där den ryske korrespondenten Terechov ställer några frågor till professor Adam Rotfeldt, en bisittare till Polens premiär-minister, och en av dem som företräder "Gruppen för komplicerade frågor som härrör ur de historiska rysk-polska relationerna" .

En av frågorna:
Kommer det som inträffat att återverka på de rysk-polska relationerna?  
  Svar:  Katyn-tragedien har blivit en prövosten i relationerna mellan Polen och Ryssland, som nu har fyllt sjuttio år. Detta jubileum har högtidlighållits genom en ceremoni den 7:e april då Putin och Tusk deltog. Den 10:e april flög Polens president till platsen för nedskjutandet av de polska officerarna. Det skedde en tragedi. Även om detta är en oerhörd flygkatastrof så finns det trots allt tecken på att förhållandet mellan Polen och Ryssland nu får en annan kvalitet. Och orsaken till det består inte i steg som har tagits på regerings-nivå, eller på  NGO - planet, inte heller av "Gruppen för komplicerade frågor" vars företrädare jag är. Det har inträtt ett omslag i det allmänna mottagandet av Ryssland i Polen och av Polen i Ryssland. Det som har sagts och gjorts av Ryssland efter denna tragedi har väckt mycket sympati i Polen och en högaktning för ert land och för alla ryssar. Vi är tacksamma för allt som har gjorts och sagts av presidenten och av premiär-ministern i Ryssland.  x - x - x - x - 
Warsawa sörjer - en video från Gazeta Wyborcza (tyvärr inte längre tillgänglig)
Warszawa w żałobie OBS! Om det inte blir för besvärligt, läs gärna: 
1)   Putins inte särskilt korta brev till polackerna, vilket väckte en hel del debatt i Polen i början av september i höstas. 
  2) Iallafall något om hur  Gazeta Wyborcza´s  chef-redaktör Adam Michnik, m.fl.,  svarade honom.

- -

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s