Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Adam Michniks svar på Putins "brev till polackerna" II


(  Detta inlägg har lagts till i efterhand, men en del av denna post har tidigare legat ute på bloggen "Behemot" )

" Det är redan sju årtionden som skiljer oss från ett mörkt och tragiskt datum i civilisationens historia – den 1:a september år 1939. Det var första dagen till det mest ödeläggande och blodiga krig som har kommit att pröva Europa och hela mänskligheten."  
Så inledde Vladimir Putin sitt ”brev till polackerna”, som har orsakat en hel del reaktioner, inte minst i själva Polen.
Några tidiga reaktioner på det visade på en viss skillnad i mottagandet mellan öst och väst . ”Putin söker lugna polacker som är i spänning p.g.a. det Andra världskriget. ”, står det i en engelskspråkig artikel.
I den slaviska språkvärlden fanns andra rubriker. Ett exempel: ”Kreml provocerar ånyo Warsawa”- här
Ett annat, något senare: ” Putins framträdande är en enda stor historisk manipulation..”- där

Lugnar Putin polackerna – eller provocerar han, eller rentav ljuger och manipulerar?
I den tidigare posten finns större delen av brevet , som publicerades på polska i Gazeta Wyborcza, i  oprofessionell översättning från ryska till svenska . Den ryska texten är hämtad från RF:s regerings webplats.  
En sammanfattning av Adam Michniks svar finns i en artikel på grani.ru - här nedan i svensk översättning:
    Gazeta Wyborcza publicerade den ryske premiär-ministerns, Vladimir Putins, artikel , för att polska läsare skulle få informationer om hans politiska uppfattningar i ”första hands ” - format. Detta sade chefredaktören för den polska publikationen, Adam Michnik. Men, trots den allmänt ”försonliga tonen” i artikeln, så förde Putin fram några tvivelaktiga analogier, anser Michnik.
   Så, när det talades om Molotov-Robbentrop-pakten, påminde Putin om ”det sönderslitna” Tjeckoslovakien , i vars uppdelande polacker deltog. Men, påminner Michnik, den polska sidans handlande i Tjeckoslovakien, vilket i Polen anses vara ett historiskt misstag, kan inte på något vis jämföras med mass-deportationer och mass-avrättningar vilka ägde rum på de av sovjetiska trupper ockuperade polska territorierna.
  ”Och aldrig gjorde någon polsk politiker något nedrigt uttalande om, att 'det vanskapta Versaillefördraget har försvunnit från Europas karta', men just så uttalade sig Vacheslav Molotov år 1939 efter Polens delning ” - skriver Michnik.

Dessutom, fortsätter Michnik, påminde Putin om ” de ryska soldaters tragiska öde, vilka togs som krigsfångar vid tiden för 1920 års krig ”. ”Om jag nu mindes av ren illvilja, så skulle jag ha påmint om hur, år 1941 - i sökandet efter 'symmetri' i de inbördes förolämpningarna - Josef Vissarionovich Stalin påminde general Vladislav Sikorski om polackernas intagande av Kreml i början av 1600-talet. Låt oss vara uppriktiga: hela sanningen om de sovjetiska krigsfångarnas öde måste komma i dagen. Men en sak är redan klar: inte en av dem blev avrättad med nackskott”, - skriver Michnik.
  Möjligen kan Vladimir Putin kan under tiden för sin vistelse i Polen komma att påminna polackerna om intagandet av Kreml. Som tidningen ”Kommersant” skriver på tisdagen, har en källa i regerings-apparaten uttalat sig om detta . ”Om de vill trakassera oss, då kommer Vladimir Vladimirovich att finna svaret, är det polackernas önskan kan man påminna också om intagandet av Kreml”, sade en samtalspartner till publikationen, då han kommenterade eventuella krav från den polska sidan på den ryske premiär-ministern om att be om ursäkt för Molotov-Ribbentrop-pakten och skjutandet av polska ofiicerare i Katyn.

Dagen innan, i den artikel som hade publicerats i Gazeta Wyborcza, kallade Putin Molotov-Ribbentrop-pakten för amoralisk och fördömde skjutningarna i Katyn. Men samma dag sade vice chefs-talmannen för hans regering, Jurij Usjakov, att Moskva inte kommer att överlämna det hemligstämplade materialet om Katyn-saken till Polen. ”Allt som är möjligt att ta fram i denna sak är redan framtaget, och för oss är det helt enkelt ologiskt att man ställer några krav av denna anledning”, - sade han.

  ” Putins artikel har tagits emot mycket positivt i Polen. Men från Moskva fortsätter komma motsägelsefulla signaler, så huvudsaken nu är det som Putin har sagt senast i Gdansk””, - sade en medlem av den polska parlaments-kommitteén för internationella angelägenheter, Tadeusj Ivinskij.

I Warsawa uttalas farhågor , att normala mellanhavanden mellan Ryssland och Polen kan störas av de historiska frågorna. ” I Polen har den i Ryssland påbörjade kampanjen mot historieförfalskning inte blivit beaktad utan häftiga reaktioner, i synnerhet de över TV-kanalen 'Rossija' sända programmen om att vårt land år 1939 utgjorde en av anstiftarna till det Andra världskriget. ”, - sade Tadeusj Ivinskij. I början av augusti dök det i programmet ”Veckans Nyheter” upp ett tema som gick ut på att Warsawa år 1939 knuffade Tokyo in i ett anfall mot Sovjetunionen, och sedan visade VGTRK (statlig TV) en film ” Hemligheten med de hemliga protokollen” , där saken framställdes så att Polen och Tyskland underhandlade om att dela upp Ukraina.
  
I samband med att detta visades över rysk TV sade press-sekreteraren för den polska regeringen, att Warsawa väntar en officiell förklaring från Moskva. ” Polen har rätt till sitt historiska minne, och ingen ska beröva oss denna rätt”, - sade premiär-minister Donald Tusk. Många parlments-ledamöter krävde , att premiär-minister Putin under tiden för sitt besök ber om ursäkt för Molotov-Ribbentrop-pakten, och även för skjutandet av polska officerare i Katyn. Enligt uppgifter från en undersökning som genomförts av Gfk Polonia, så delar 76% av polackerna denna uppfattning.

  Dessemellan sagt så blev det känt igår , att under tiden för sitt besök kommer Putin att bo i Grand Hotel i Sopot, där Hitlers högkvarter inrymdes under krigets första dagar. Enligt uppgifter från polska Wikipedija så inhystes Adolf Hitlers högkvarter mellan den 19 – 26 september 1939 i rum nummer 226 på hotellet. Just på detta hotell undertecknade Hitler dekretet om ”eutanasi” för psyk-patienter. Efter det bodde Hermann Göring på hotellet. Efter det Andra världskriget så har, bland andra kända namn, Fidel Castro och Charles de Gaulle bott i rum nr. 226.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s