Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vlk och Vilks

Ledaren för den katolska kyrkan i Tjeckien - pragärkebiskopen Miloslav Vlk - har sagt i en intervju, att Europa hotas av "islamisering" - Detta enligt invictory.org.
 " Europa har avsagt sig sina kristna rötter , ur vilka det har växt fram , och vilka skulle kunna ge det kraft att försvara sig mot muslimernas erövringar. Det är faktiskt vad som sker nu steg för steg" - anmärkte Vlk. Enligt vad han sade så kommer Europa att islamiseras om det inte förändrar sitt förhållande till sina egna rötter. Vlk anser att immigration och höga födelsetal  tillåter muslimer " ..att lätt fylla det tomrum som europeérna har skapat genom att systematiskt ha tömt sina liv på kristen mening".
  " I slutet av medeltiden och i den samtida epoken har Islam inte kunnat besegra Europa med vapen. Då blev de bortjagade av de kristna. Idag, när striden förs med andliga vapen ( vilka fattas Europa, men som muslimerna är väl beväpnade med) , så hotar Europa att falla. " - anser Vlk. 
-    Det är klart. Man skulle kunna få en impuls att sätta tilltro till den katolske ärkebiskopens tal, när man har tagit del av konstnären Lars Vilks erfarenheter.
 - -    Men jag vet inte. Var då Abraham någonsin hotad av religiös kanaanisering?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s