Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Nya rön om Navalnyj ?

Rön - eller lögn ? Om en såpass betrodd person som Ryska Federationens utrikesminister, Sergej Lavrov, ljuger om såpass viktiga frågor, vad ska man då tillmäta honom för betydelse i den allvarliga politiska - och militära -  upptrappningen mellan Ryssland och Väst som utspelar sig i dessa dagar ? 

I den har han ju onekligen en framträdande roll.


Häromdagen fick redaktörer för fyra ryska radiokanaler ställa frågor till Lavrov, och det var inte bara putinpapegojor. Med bland dem satt t. ex. "Radio Echo Moskvas" chefredaktör, Alexej Venediktov, och ställde i slutet av intervjun frågan om Navalnyj:

 OK, jag tittade igenom listan över sanktioner från förra året, eftersom min kollega nämnde om de sanktioner som den amerikanska Kongressen antog. Men nej, det var inte Kongressen, utan det amerikanska finansministeriet. De flesta sanktioner var avgjort kopplade till namnet Alexej Navalnyj, och inte till Ukraina.

   OK, den internationella organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) genomförde en undersökning och upptäckte - även dessa tre oberoende laboratorier, det tyska, det franska och det svenska (Sverige är f.n. inte medlem av NATO) - att i hans (Navalnyj’s ) blod fanns en giftig substans. Det handlade om rester av. Och det visade sig att han tydligen blev förgiftad. Utrikesministeriet (i Ryssland) begärde hjälp, men Ryssland hade inte inlett någon brottsundersökning. Och Tyskland sa: ”Så länge det inte finns någon brottsundersökning blir det ingen hjälp”.

 Sergej Viktorovich, ni fortsätter arbeta, jag menar utrikesministeriet, med västliga partners, med OPCW i första rummet, därför att det finns en rapport där, och vi är medlemmar av OPCW, vilket innebär att ni har sett denna rapport angående Navalnyj - fortsätter ni samarbetet med OPCW angående denna fråga ? Därför att , OK, i varenda internationell europeisk organisation befinner vi oss i minoritet. T.ex. Europarådet. Vi säger att de är russofober. EU-parlamentet. Vi säger att de är russofober. OSSE. Vi säger att de är russofober. OPCW. Vi säger att de är russofober. Har denna uppfattning verkligen skäl för sig ? (Radio Echo Moskva)

Maria Pevchich - en av Navalnyj's medarbetare

I ryska stats-media återges denna avslutning på intervjun, som att "Lavrov satte Venediktov på plats".  

Lavrov invände dock inte mot det påståendet, att de nämnda organisationerna och institutionerna skulle vara russofober. Men han tog sig an frågan om Navalnyj och ägnade en stund åt att utveckla sin syn på denna rättsskandal (till skillnad från Putin talade han öppet om Navalnyj och medarbetare till honom, t.ex. Maria Pevchich - namn som Putin inte tar i sin mun).  Att Navalnyj sitter i fängelse var ingen rättsskandal i den ryske utrikesministerns ögon, men han tog tillfället i akt att uttala en "djup misstanke". Och vad Lavrov ytterligare sa om detta kan du ta del av här nedan. (Och mer utförligt - här).


  

  Av den anledningen att Lavrov hade kommit med delvis eller helt nya påståenden, ställde TV-kanalen "Dozjd" några frågor till en annan av Alexej Navalnyj's vapendragare, Georgij Alburov. Den kvinnliga programledaren började med att presentera situationen:

- "I Charité -kliniken fick Alexej Navalnyj besök av medarbetare till den amerikanska underrättelsetjänsten. Och flygplanet från Tyskland beställdes dagen innan Navalnyj blev förgiftad".

  Utrikesminister Sergej Lavrov svarade igen på frågan om Rysslands ståndpunkt när det gäller saken med den förgiftade politikern. Han lät höra sin version av händelsen. Han sa igen att Tyskland inte svarade på frågor från rysk sida, och angående förgiftningen av Navalnyj sa ministern dessutom att han inte var övertygad om att det var en förgiftning. Han ansåg att det hela från början utgör en provokation.

 Lavrov påminde också om den version som har fått stor spridning genom statens propagandister, att en medlem i Navalnyj’s egen stab, Maria Pevchich, varit delaktig i förgiftandet av Navalnyj. Vi ska lyssna till Sergej Lavrov (ett videoklipp spelas upp):

“..  vi har hittills inte fått svar på frågan vem det var som kom med flyg och hämtade Alexej Navalnyj, därför, att döma av objektiva uppgifter, så blev det plan i vilket han fördes från Omsk, och som kom för att hämta honom i Omsk, som jag förstår saken, beställt dagen innan han blev dålig.

Varför har vi inte fått svar på frågorna , vilka ställdes djupt konkreta och faktologiska, i det tyska parlamentet, hur det kunde ske, att piloten , som inte ville att Pevchich tog med sig flaskan, sedan ändå gick med på det ? Och vem var sedan den sjätte passageraren ? Allt detta har framställts i det tyska parlamentet, i Bundestag. Varför är det omöjligt att ställa frågor till Pevchich ? Tyskarna säger: ‘Hon umgicks inte med Navalnyj. Hon besökte honom inte i kliniken’. Men Pevchich själv skriver att hon gjorde det. Den flaska som hon tog med sig, är det ingen som visar upp. Våra förfrågningar om att gemensamt undersöka denna flaska blir avvisade”.

 Vi ska behandla denna version av händelserna då kring Alexej Navalnyj, den 20:e augusti 2020 med Georgij Alburov , en anhängare till Alexej Navalnyj som har anslutit sig till oss i denna sändning. God kväll Georgij !

(Fortsättningen av samtalet med Alburov kan läsas  - här)


  SR -artikel med Lavrov, BBC, SR

x
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s