Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Det ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zacharova: "Vi står på historiens ljusa sida"

Här nedan Zacharovas eget telegram-meddelande som publicerats av Echo Moskva. Hör och häpna !

Vi står på historiens ljusa sida

Har ni märkt hur tvärt hela väst-samhället har glömt mänskliga rättigheter ? Hur hade det inte inpräglat de förtrollande orden i minnet, som tillät dem att bryta mot suveräna länders lagar och mot internationell rätt:”medborgarsamhället”, “infrastruktur, att ombesörja livsviktiga funktioner”, “äldringar och barn”, “kvinnor och flickor”, “att ombesörja tillträde för humanitära organisationer och journalister”, o.s.v !

Inget av detta finns i Donbass, enligt den “civiliserade demokratins” uppfattning. Ingen behöver försvaras där , eftersom, utifrån deras synvinkel, finns inget av det där.

Men allt detta finns där och kräver verklig och inte inbillad hjälp-  och stöd. Och de som kommer att fortsätta ignorera den olyckliga situationen för folk i Donbass, blir delaktiga i den artificiella Kievregimens brott mot mänskligheten.

Det är mycket som har gått ur händerna på de västliga demokrat-makarna. Miljoner som gått under över hela världen genom deras geopolitiska experiment kan inte längre ställa sina mördare till svars. Ryssland har gjort allt det förmår för att stå emot dessa ärelösa människor, genom att inte släppa fram anglosaxernas framlagda förslag genom FN:s säkerhetsråd om att ockupera Irak, genom att inte deltaga i erövrandet av suveräna stater och utbyte av regimer i Mellanöstern och i Nordafrika, genom att försvara suveräna stater, på deras egen begäran, mot internationell terrorism, och genom att inte tillåta folkutrotning på grund av etniska kännetecken, genom att uppmana till enighet i fredens namn på grundval av internationell rätt.    

 Vårt land är inte främmande för att stå emot det onda . Vi står på historiens ljusa sida, och det bekräftas genom fakta.

- - 


Så långt Zacharova. Den här gången. Det fanns många invändningar i kommentarerna.  Jag vet inte riktigt vilken jag ska välja. Kanske den här, av "viktorova1", som markerade just denna mening: "Miljoner som gått under över hela världen genom deras geopolitiska experiment kan inte längre ställa sina mördare till svars"

viktorova1: - "Ja, det var ju amerikanerna som hemligstämplade NKVD:s och KGB:s arkiv"

-

  Jag bemöter Zacharovas mörktonade svada på min ryska blogg. I stort sett samma ordalydelse på engelska -  här

    

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s