Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Expertomdöme om samtalen Ryssland - USA - NATO : "..som när en psykolog ger en patient möjlighet att tala ut"

Denna vecka har samtal, eller överläggningar, förts 

1) mellan en amerikansk delegation och en rysk delegation i Geneve i måndags. 

2)  Mellan NATO och Ryssland i  Bryssel. i onsdags. 

                           Och under gårdagen fördes samtal  

3) inom ramarna för OSSE, i Wien. Det har gått många timmar åt detta - skulle det kunna uppfattas som en slags kurativa samtal ?

Är frågan absurd ? Men"Delfi"  ett litauenbaserat mediaföretag, som publicerar nyheter om Litauen och övriga Baltikum samt Ukraina på tre språk - litauiska, engelska och ryska, har  kommenterat den aktuella spänningen mellan Ryssland och Väst bl.a. mot bakgrund av händelserna i Vilnius för 31 år sedan, då det obeväpnade folket mötte sovjetiska tanks.  Och uppfattat det kurativa i nyligen förda samtal.

13 Januari 1991 i Vilnius

   Den 13:e Januari kallas numera för “Dagen för frihetens försvarare”.

"Delfi" samtalade igår bl.a. med politologen och analytikern av frågor angående Central - och Östeuropa, Vladimiras Lautjius:

Delfi: Amerikanska media har kommenterat veckans överläggningar, och i stort sett kommit fram till att de har ”misslyckats”. Har de det ?

Vladimiras Lautjius:   Det gick knappast att komma överens om något. Eftersom de ryska kraven i princip var omöjliga att tillmötesgå. Vad skulle det kunna vara för överläggningar, eller vilka resultat skulle kunna komma ur det ?

Delfi : Kan man inte finna något positivt i dessa överläggningar ? T.ex. Så sa ju representanter för båda sidor, den ryska och den amerikanska, att överläggningarna ska fortsätta ?

Vladimiras Lautjius:   Det finns naturligtvis punkter som kan möta kraven från såväl den ryska som den västliga sidan. Västsidan kan ha skäl att vara nöjd med att NATO-länderna entydigt uppvisade solidaritet. Det fanns inga interna meningsskiljaktigheter, inga pro-ryska ståndpunkter, t.ex. 

  NATO-ländernas solidaritet demonstrerades med all tydlighet för den ryska sidan.

Men Ryssland kan vara nöjd med att de fick uttala sig. De fick en allvarlig tribun, som när en psykolog ger en patient möjligheter att tala ut om det som plågar henne. Det var så Ryssland kom till tals. Ryssland behöver det slaget av tribun, på en såpass hög nivå som den i Geneve, där de fick tala om var det gjorde ont. Det handlade förstås mest om de ryska myndigheterna, och att de upplever en slags hot från NATO och från Väst, osv, osv. Patienten fick s.a.s. berätta var det gjorde ont , vad som oroade i det som pågick, och psykologen satt där och lugnade honom.

Receptet har dock för länge sedan skrivits ut, men Ryssland vill inte använda det. Vad de kan vara nöjda med är alltså att Väst visade sin solidaritet och , men .. Ryssland fick tala om vad det vill. 

-

Också en bedömning.


SR, 8 Sidor , Yle 

DW
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s