Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Några anmärkningar av hr. Medvedev...

 Vice ordförande för Ryska Federationens säkerhetsråd, tidigare premiärminister och president (2008 - 2012) - Dmitrij Medvedev - har uttalat sig efter gårdagens protestaktioner över Ryssland (enligt Echo Moskva ägde de rum i närmare 90 städer, och över 5000 deltagare blev arresterade). Han hyser kanske inte utan vidare vissa farhågor.

Han gjorde en bedömning av sannolikheten att Ryssland stängs ute från det globala nätet. Han sa att en utestängning från det globala nätet är möjligt och kan genomföras, eftersom “nycklarna till denna box” finns i USA. “Det kan genomföras, ifall det sker något utöver det vanliga, ifall någon helt tappar huvudet, då kan det inträffa”, sa Medvedev. 

Enligt honom så har Ryssland i sådana fall en handlingsplan. Han påminde om att det redan har hörts hot om att utestänga landet från den internationella betalnings-tjänsten SWIFT.

Medvedev sa att mot bakgrund av dessa hotelser har skapats ett eget, ryskt system för att utbyta informationer ..

- -

Han kallade Twitters beslut att blockera den tidigare amerikanske presidentens konto utan något konkret åtal för något "skriande" som hamnat utanför förståelsens gränser...

“... utan att varsko Donald Trump om detta. Detta är bjärt, det hamnar utanför det begripligas gränser. Förenta Staternas president, en människa mot vilken inget åtal hade presenterats, inte enligt någon artikel, jag vill understryka det, det pågick samtal, men detta var samtal, det är fortfarande någon slags procedurer , inte lagligt reglerade, som skär av detta nätverk från väljarna ... Varför fattar de ett sådant beslut ? Det är därför att de anser det vara riktigt att göra det. Och varför ansåg de det vara riktigt att göra ? Jo, därför att de sympatiserar med demokraterna. Men detta borde komma till uttryck utifrån en objektiv ståndpunkt som de intagit. Detta är inte bra” .. Dmitrij Medvedev noterade att hr. Trump hade 85 000 000 följare...

-

Medvedev anklagade också Twitter för ett helt “politiserat och cyniskt” tillvägagångssät:

“...jag ska berätta om ett intressant sådant exempel, och det var helt nyligen. Jag blev vittne till hur en bekant registrerade sig på Twitter. Det är bara ett exempel. Och när en sådan registrering sker ställs det alltid en fråga, om vilka intressen personen har, om vad han/hon skulle vilja se, eller vilken information som är önskvärd. Min bekant angav muséer, teatrar och konst. Det var inom den sfären. Det dök då upp en lista med personer som han rekommenderades att följa med hänsyn till att han som nu registrerade sig var av rysk härkomst. Vem var först i listan ? Det var Alexej Navalnyj ... är inte detta ett politiskt ställningstagande ? Det tycks mig vara fullständigt politiserat, ett fullständigt cyniskt ställningstagande, och det hör samman med pågående inblandning i den ryska statens inre angelägenheter”    


  Sa MedvedevLenta, Kommersant, Kommersant

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s