Fortsätt till huvudinnehåll

Kristna i Ryssland hyser farhågor

"Kristna från olika konfessioner" har skrivit ett upprop mot polisvåldet i Ryssland. Detta publicerades på Facebook-sidan "Kristet handlande' den 4:e Februari. "Credo" har också publicerat det

 

Vi, kristna från olika konfessioner, är upprörda över försöket att mörda oppositions-politikern Alexej Navalnyj, och att han på ett lagstridigt vis har frihetsberövats , över repressionen mot hans anhängare och det brutala upplösandet av de fredliga aktionerna till hans försvar.

   När vi utgår från en för alla människor tillgänglig känsla för rättvisa och barmhärtighet, publicerar vi denna hänvändelse , som vi föreslår alla människor av god vilja att underteckna, oberoende av deras religiösa uppfattningar.

   Först och främst vänder vi oss till representanterna för ordningsmakten: om ni tror att misshandel och brott mot de medborgerliga rättigheterna i mass-skala  för dem som gick ut på gatorna i Januari 2021  bara är en episod i tjänsten , så är det inte så. Genom att misshandla och låsa in dem så dödar ni det mänskliga inom er och föröder landet. På grund av era falska rapporter stämplar domarna beslut som bestämmer upp till 30 dygns arrest för deltagare i aktionerna. Det är er skuld att människor kan bli arbetslösa och få bötesstraff som de inte kan betala, att de försmäktar i kvava lokaler utan mat och dryck, utan hänsyn till deras ålder, kön eller hälsotillstånd. Och därvid tänker ni inte ens på vilka de är, de är för er bara en hop. Men de är samma slags människor som ni , och de är också medborgare i detta land.

   Man får inte i det oändliga trakassera ett folk, som under år och dar inte kan ge igen med något allvarligare än enstaka pappersmuggar och snöbollar som kastas. Skärmytslingar, om de inträffade, var alltid enstaka fall, och det var snarare framprovocerade av er. Tänk efter, ni har ju under år och dar inte mött något kraftfullt massivt motstånd, och ni vet inte ens vad det är !

   Vi vill påminna om att ifall folkets tålamod tar slut, då kommer inte illgärningsmän eller terrorister att vara de skyldiga, utan först och främst de, som “bara fullgjorde order” -  de poliser som använder batonger mot fredliga medborgare , domare som fläckar sin mantel med allt slags laglöshet, åklagare som anser att deras arbete består i att tillskriva maximal strafftid, oberoende om en människa är skyldig eller inte, medarbetare inom säkerhetspolisen som använder sådana metoder som förgiftning och tortyr , undersökningsledare som undersöker inbillade hot från icke utförda gärningar - poliser av alla slag, som är heligt övertygade om att deras fullmakter är obegränsade.

   Hör upp ! Vi vill inte ha något inbördeskrig, som ni så envist föser folket mot år efter år. Vi vill inte se våld, blod, hur människor förhärdas. Vi vill inte att ni ska behöva känna på det slag av laglöshet som ni själva praktiserar idag !

   Ni har en sådan sakral övertygelse om batongens makt, om ordergivandets kraft. Men denna kraft kan vändas tillbaka mot er själva. Ni har i era händer maktens hävstång, och det beror på er vilket språk som landet kommer att tala: hatets språk eller ett språk som uttrycker inbördes respekt.

 Vi vill särskilt vända oss till lärarna: Väldigt mycket beror på er, ni kan skydda ännu opåverkade unga själar från desperation ! Det är oacceptabet att utesluta politiskt aktiva ungdomar från läroinstitutionerna p.g.a. myndigheternas påtryckningar. Kämpa för en bättre framtid, för ungdomens kapacitet som inte ska förkvävas, och ni kommer inte att lämna den unga generationen utan det stöd som ger en utbildning för livet. Ni har en enorm rikedom i era händer, ni förfogar över många generationers erfarenhet. Det är denna erfarenhet som unga människor behöver så mycket idag. Säg dem sanni9ngen, beskydda dem, giv dem ett gott exempel !

 TACK TILL ALLA SOM HEDERLIGT FULLGJORDE SIN PLIKT; TILL DEM SOM DENNA HÄNVÄNDELSE INTE ÄR RIKTAD TILL

 Vi påminner om apostlarnas öde, en av dem var Petrus, som förnekade sin Mästare, en annan var Paulus, som hade varit de kristnas förföljare, och vi tror, att vägen till omvändelse är öppen för var och en av oss.  Var och en av oss har en fri vilja, och medan vi lever kan vi handla på ett mänskligt vis , och inte som kuggar i en repressiv maskin.

 

 16 undertecknare för “Rörelsen ‘Kristet handlande’


- - 

Exempel på repressalier (finns svenska och engelska undertexter):

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h