Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kristna i Ryssland hyser farhågor

"Kristna från olika konfessioner" har skrivit ett upprop mot polisvåldet i Ryssland. Detta publicerades på Facebook-sidan "Kristet handlande' den 4:e Februari. "Credo" har också publicerat det

 

Vi, kristna från olika konfessioner, är upprörda över försöket att mörda oppositions-politikern Alexej Navalnyj, och att han på ett lagstridigt vis har frihetsberövats , över repressionen mot hans anhängare och det brutala upplösandet av de fredliga aktionerna till hans försvar.

   När vi utgår från en för alla människor tillgänglig känsla för rättvisa och barmhärtighet, publicerar vi denna hänvändelse , som vi föreslår alla människor av god vilja att underteckna, oberoende av deras religiösa uppfattningar.

   Först och främst vänder vi oss till representanterna för ordningsmakten: om ni tror att misshandel och brott mot de medborgerliga rättigheterna i mass-skala  för dem som gick ut på gatorna i Januari 2021  bara är en episod i tjänsten , så är det inte så. Genom att misshandla och låsa in dem så dödar ni det mänskliga inom er och föröder landet. På grund av era falska rapporter stämplar domarna beslut som bestämmer upp till 30 dygns arrest för deltagare i aktionerna. Det är er skuld att människor kan bli arbetslösa och få bötesstraff som de inte kan betala, att de försmäktar i kvava lokaler utan mat och dryck, utan hänsyn till deras ålder, kön eller hälsotillstånd. Och därvid tänker ni inte ens på vilka de är, de är för er bara en hop. Men de är samma slags människor som ni , och de är också medborgare i detta land.

   Man får inte i det oändliga trakassera ett folk, som under år och dar inte kan ge igen med något allvarligare än enstaka pappersmuggar och snöbollar som kastas. Skärmytslingar, om de inträffade, var alltid enstaka fall, och det var snarare framprovocerade av er. Tänk efter, ni har ju under år och dar inte mött något kraftfullt massivt motstånd, och ni vet inte ens vad det är !

   Vi vill påminna om att ifall folkets tålamod tar slut, då kommer inte illgärningsmän eller terrorister att vara de skyldiga, utan först och främst de, som “bara fullgjorde order” -  de poliser som använder batonger mot fredliga medborgare , domare som fläckar sin mantel med allt slags laglöshet, åklagare som anser att deras arbete består i att tillskriva maximal strafftid, oberoende om en människa är skyldig eller inte, medarbetare inom säkerhetspolisen som använder sådana metoder som förgiftning och tortyr , undersökningsledare som undersöker inbillade hot från icke utförda gärningar - poliser av alla slag, som är heligt övertygade om att deras fullmakter är obegränsade.

   Hör upp ! Vi vill inte ha något inbördeskrig, som ni så envist föser folket mot år efter år. Vi vill inte se våld, blod, hur människor förhärdas. Vi vill inte att ni ska behöva känna på det slag av laglöshet som ni själva praktiserar idag !

   Ni har en sådan sakral övertygelse om batongens makt, om ordergivandets kraft. Men denna kraft kan vändas tillbaka mot er själva. Ni har i era händer maktens hävstång, och det beror på er vilket språk som landet kommer att tala: hatets språk eller ett språk som uttrycker inbördes respekt.

 Vi vill särskilt vända oss till lärarna: Väldigt mycket beror på er, ni kan skydda ännu opåverkade unga själar från desperation ! Det är oacceptabet att utesluta politiskt aktiva ungdomar från läroinstitutionerna p.g.a. myndigheternas påtryckningar. Kämpa för en bättre framtid, för ungdomens kapacitet som inte ska förkvävas, och ni kommer inte att lämna den unga generationen utan det stöd som ger en utbildning för livet. Ni har en enorm rikedom i era händer, ni förfogar över många generationers erfarenhet. Det är denna erfarenhet som unga människor behöver så mycket idag. Säg dem sanni9ngen, beskydda dem, giv dem ett gott exempel !

 TACK TILL ALLA SOM HEDERLIGT FULLGJORDE SIN PLIKT; TILL DEM SOM DENNA HÄNVÄNDELSE INTE ÄR RIKTAD TILL

 Vi påminner om apostlarnas öde, en av dem var Petrus, som förnekade sin Mästare, en annan var Paulus, som hade varit de kristnas förföljare, och vi tror, att vägen till omvändelse är öppen för var och en av oss.  Var och en av oss har en fri vilja, och medan vi lever kan vi handla på ett mänskligt vis , och inte som kuggar i en repressiv maskin.

 

 16 undertecknare för “Rörelsen ‘Kristet handlande’


- - 

Exempel på repressalier (finns svenska och engelska undertexter):

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s