Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Navalnyj’s hemkomst till Ryssland

  Novaja Gazeta om händelserna 17:e Januari, i följd och ordning

Redan på morgonen kom vakter och poliser till flygplatsen Vnukovo. Bakom flygplatsens byggnad höll ett antal fångtransporter vakt. Polisen reste stängsel kring hela zonen för internationella flygresor. Många som stod vid ingången till flygplatsen tillfrågades om flygresor och biljetter.

 Alexej Navalnyj och hans hustru Julia togs direkt till flygplanet (i Berlin) - han gick inte in i terminalen. C:a kl. 17:00 gick han ombord på planet “Pobeda” och sa, att han kände sig i utmärkt form, eftersom “varje meter närmare Ryssland är bra”. Avfärden fördröjdes 20 minuter. 

Navalnyj och hustrun Julia i passkontrollen på Sjeremetova
       

 - Efter att planet med Navalnyj hade lyft och lämnat flygplatsen i Berlin började arresteringar att göras vid Vnukovo-flygplatsen (vid Moskva). De arresterade Navalnyj’s anhängare: Ljubov Sobol, Ruslan Sjaveddinov, Navalnyj’s medhjälpare Ilja Pachomenko och en medarbetare i oppositionspolitikerns stab i S:t Petersburg - Anastasija Kadetova. Aktivisten Konstantin Kotov arresterades också.

 Ur terminalen i Vnukovo började de att tränga ut folk, när OMON-män kom in i byggnaden och man började att arrestera de som hade församlats. På Vnukovo var det ett ansenligt tryck. Enligt inrikesministeriets informationskanal hade åtminstone 53 personer blivit arresterade.

 “Novaja Gazeta’s” korrespondent, Vlad Doksjin, som var på flygplatsen enligt tidningsredaktionens uppdrag, fråntogs sina dokument. Polisen frågade om han var registrerad i Moskva, och tog honom till fångtransporten. Kontakten med Doksjin bröts under två timmar, därefter släppte polisen honom utan att ha skrivit något protokoll.

 Omkring 19:30 (Moskvatid) blev det klart, att Navalnyj’s flyg inte skulle landa i Vnukovo. Till att börja med vände planet söderut , sedan gjorde det en helomvändning och började röra sig mot Sjeremetova. I “Pobeda’s” press-tjänst påstod man att det var för att “Vnukovo har stängts av tekniska skäl”, och tre av flygbolagets plan "for till alternativa landningsbanor”.

 Kl. 20:19 landade Navalnyj på Sjeremetova-flygplatsen i Moskva. När han och hans hustru lämnade planet , gick in i flygterminalen och närmade sig passkontrollen, sa Navalnyj, att den 17:e Januari 2017 var den bästa dagen under de gångna fem månaderna. “Jag vill be flygpassagerarna och hundratals människor om ursäkt, för att de stängde Vnukovo-flygplatsen , och spärrade vägen till Sjeremetova”, sade politikern, “Jag är inte rädd. Jag vet att jag har rätt. Jag vet att brottmålet mot mig är fabricerat”.

 Navalnyj blev arresterad vid passkontrollen. Navalnyj’s advokat , som for tillsammans med honom, fick inte följa med honom. Hans press-sekreterare Kira Jarmysj meddelade, att polisen inte förklarade anledningen till att han arresterades. De bad Navalnyj att följa med dem någonstans, för att “precisera omständigheterna kring övergången av statsgränsen”.

   FSIN (Federala byrån för avtjänandet av straff)  sade, att “vidare preventiva åtgärder kommer domstolen att fatta beslut om, och tills dess kommer Navalnyj att hållas under bevakning”. Amnesty International har förklarat Alexej Navalnyj vara en samvetsfånge ..

- - 


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s