Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Donald Trump som klassisk hedersprick

Kapitolium - det var vad en berömd höjd , en av Rom's sju kullar, kallades. Detsamma alltså, som USA:s numera mycket omskrivna parlamentsbyggnad i Washington, den som stormades för bara två veckor sedan av en brokig mobb, som hade sporrats till detta av ingen mindre än hederspricken Trump. 

Rom's Kapitolium, på sin tid,  var mest ett religiöst område, även om det låg inte så långt från det politiska centret - Forum Romanum.

  Just på de platserna i det gamla Rom utspelar sig William Shakespeare's drama "Julius Ceasar". Och just där , enligt Shakespeare, var det som Julius Ceasar bragtes om livet av ett gäng sammansvurna, med Marcus Brutus i spetsen. Just där var det som en annan Marcus ,Marcus Antonius , en av Ceasar's förtrogna, genomförde sitt balansnummer, att dels tala väl om dem som hade sammansvurit sig och anstiftat mordet på Ceasar , dels räkna upp omständigheter i en viss ordning, som vände opinionen så att dessa sammansvurna istället för att vara respekterade i folkets ögon, blev hatade och föraktade. "De sammansvurna" hade nämligen vunnit en viss aktning i allmänhetens ögon, och nästan helt lyckats övertyga dem om att deras handling hade befriat folket från en tyrann.  

Marcus Antonius (t h på bilden)  och Marcus Brutus

   Var det inte just föreställningen om att kunna genomföra ett slags tyrannmord, som drev somliga i hopen i Washington den 6:e Januari ? 

"Marcus Brutus är en ärans man" (eller:  "Marcus Brutus är en hedervärd person", eller  "Marcus Brutus är en hedersprick" ) upprepade Marcus Antonius flera gånger i sitt tal inför borgarna i Rom, alltunder det han målmedvetet presenterade sina positiva hågkomster av Ceasar, med eftertraktat resultat..

Liknande utmaningar men i något annorlunda, samtida roller, tycks en hel del människor, och inte minst senatorer bland Republikanerna i USA ha ställts inför i dessa dagar, då de dels velat bevara respekten för president Trump - han blev ju trots allt Amerikas president i presidentvalet 2016  -  dels vägrat blunda eller inte kunnat blunda för fakta. Exempel på det har man ju märkt t.ex. under förra veckans impeachment-debatt, och innan dess, ja,  och efter dess, senast igår, då en president har "avtackats",  och en annan svurits in.  

Det skulle knappast ha kunnat genomföras såpass lugnt som det nu blev, utan en viss förmåga till balansgång mellan att uttrycka hedersbetygelser och acceptera fakta hos ett antal lobbyister i Washington.

  Vem vet ?


   Svt

x

   


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s