Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Chodorkovskij: "Trump har försökt gå samma väg som Putin" -

"Donald Trump's presidency is in its final, chaotic spiral. But even with the end so near, each hour seems to carry a new threat to America's fragile democracy." - enligt  CNN

Om den amerikanska demokratin är bräcklig, hur är det då på annat håll ? En del ryska oppositionella som jag har hört kommentera de senaste dagarnas händelser och särskilt den 6:e December, är imponerade av hur flexibel den amerikanska demokratin trots allt är , och vilken auktoritet de amerikanska domstolarna har, även under en valprocess. 

Alexej Venediktov samtalade med Michail Chodorkovskij, och den senare sa då: 

"  ..föreställ hur det skulle vara i Ryssland om landets president sa: 'Dom har stulit valet, ge mig ert stöd !' . I Ryssland finns i princip inte , beklagligt nog , en sådan institution som ett rättssystem med auktoritet i en val-process: Makthavarna har själva likviderat en hel uppsättning institutioner, som skulle stödja ett sådant rättssystem i dylika situationer. Trump är, som jag ser det, en ideologisk anhängare till Putin.... Han har försökt att gå samma väg, vad han sedan än säger, men det amerikanska demokratiska systemet har under fyra och ett halvt år inte låtit honom göra det."

  Venediktov finner dock avstängandet av Trump från Twitter vara "genant", för att återge ett av de mildare uttrycken han använder

     Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s