Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Chodorkovskij: "Trump har försökt gå samma väg som Putin" -

"Donald Trump's presidency is in its final, chaotic spiral. But even with the end so near, each hour seems to carry a new threat to America's fragile democracy." - enligt  CNN

Om den amerikanska demokratin är bräcklig, hur är det då på annat håll ? En del ryska oppositionella som jag har hört kommentera de senaste dagarnas händelser och särskilt den 6:e December, är imponerade av hur flexibel den amerikanska demokratin trots allt är , och vilken auktoritet de amerikanska domstolarna har, även under en valprocess. 

Alexej Venediktov samtalade med Michail Chodorkovskij, och den senare sa då: 

"  ..föreställ hur det skulle vara i Ryssland om landets president sa: 'Dom har stulit valet, ge mig ert stöd !' . I Ryssland finns i princip inte , beklagligt nog , en sådan institution som ett rättssystem med auktoritet i en val-process: Makthavarna har själva likviderat en hel uppsättning institutioner, som skulle stödja ett sådant rättssystem i dylika situationer. Trump är, som jag ser det, en ideologisk anhängare till Putin.... Han har försökt att gå samma väg, vad han sedan än säger, men det amerikanska demokratiska systemet har under fyra och ett halvt år inte låtit honom göra det."

  Venediktov finner dock avstängandet av Trump från Twitter vara "genant", för att återge ett av de mildare uttrycken han använder

     Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl