Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Rysk expert ger väst-vaccinet fördel framför ryskt vaccin

 En immunolog jämförde de ryska och utländska vaccinerna mot Coronavirus.

 (Hämtat från Lenta)

Immunologen, medicine kandidaten, experten på utarbetande, undersökning och registrering av läkemedels-preparat, Nikolaj Krjutjkov, betygsatte brister och företräden hos det ryska vaccinet mot Coronavirus “Sputnik - V” och det amerikansk-tyska preparatet "Pfizer". Han behandlade den frågan i ett samtal med “Komsomolskaja Pravda”.  Han jämförde vacciner enligt följande kategorier: 

kvalitet och kliniska egenskaper hos preparatet; 

hur pass enkelt och tillgängligt det är att framställa; 

standardisering;

 förvaring och transport; 

priset. 


     Förutom detta är det nödvändigt att ta med “marknadsförmågan” i beräkningen vad gäller det producerande företaget - dess rykte, dess resurser och även  ägarens kontakter, för att bestämma dess förutsättningar på de nationella och internationella marknaderna. 

Enligt Krjutjkov så är det för närvarande så, att när man lägger tillsamman de uppräknade kriterierna, så vinner "Pfizer". Denne tillverkare har partners i olika länder i världen, har en stor erfarenhet vad gäller storskalig produktion av inte så enkla läkemedel och dessutom finansiella förutsättningar. Dessutom utmärker sig företaget genom snabb tillverkning, och USA:s regering kommer att sponsra lanserandet av preparatet. 

Det ryska vaccinets företräde består i att det är enklare att förvara - med tanke på temperaturen - och lättare att frakta. Ett annat företräde kan priset anses vara. "Pfizer" har tillkännagivit att priset kommer att vara 39 dollar. I Ryssland, för den inre marknaden, så har priset för två doser av “Sputnik - V” bestämts till 1942 rubel. För den utländska marknaden har priset satts till 10 dollar för en dos.

“Ideal-vaccinet mot coronaviruset enligt alla dessa kriterier har man i princip knappast lyckats skapa. Inte desto mindre kan de preparat som ännu befinner sig i utarbetnings-stadiet, fullt förbättra framstegen för dagens ledare. Det gäller att vänta litet - till sommaren /hösten kommande år -  så kommer hela spektrat av lösningar att bli tillgängligt på världsplanet", sa experten.

- - 

"Hela spektrat av lösningar" låter litet väl optimistiskt... 
--

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s