Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Putins årliga presskonferens - frågan om Navalnyj *)

 "Vedomosti" bland många andra media återger Vladimir Putins svar på frågan från en av journalisterna som deltog under den årliga presskonferensen som hölls den 17:e  December. Den del av journalistens fråga som gällde Navalnyj, formulerades så: 

- ..- Denna vecka kom det ut en undersökning om Alexej Navalnyj. Varför har det inte hittills väckts ett brottmål på grund av det faktum att han blivit förgiftad ? Och vem var det som förgiftade honom ?

   

     "Life"- Journalisten Alexandr Junasjev som ställde frågan om Navalnyj.                                    Putins svar på hans fråga kan höras (med svenska undertexter)  -  härVedomosti:

Materialet om den påstådda förgiftningen av grundaren för Fonden för Kamp mot Korruptionen , Alexej Navalnyj, utgör en legalisering av material från den amerikanska underrättelsetjänsten, sade Rysslands president Vladimir Putin.

“Vi förstår väl - så är det, det kan jag försäkra er - att det innebär, att denne patient hos kliniken i Berlin drar nytta av stödet från den amerikanska underrättelsetjänsten i detta fall. Och om det är riktigt, då är det ju intressant, och då måste naturligtvis (den ryska) underrättelsetjänsten kolla honom”, sa han.

Presidenten tillade, att detta faktum inte betyder att det är nödvändigt att förgifta Navalnyj. “Det betyder inte alls att man måste förgifta honom, vem behöver honom ? Om de (den ryska underrättelsetjänsten) hade velat göra det, så hade de fört saken till slut”, sa Putin.

Dessutom kallade Putin det material i vilket förgiftningen av Navalnyj bestyrks för ett trick, för att angripa statens främste representant och “dra ner” honom till deras plan.

“ Det är en känd sak att tricks används i den politiska kampen i hela världen. Men som jag ser det borde man inte använda sådana tricks för att dra till sig respekt och erkännande från människor. Man måste bevisa sin uppriktiga hållning antingen genom konkreta handlingar , eller genom ett konkret program, som är genomförbart så att det också kan användas i ett konkret land”.


Putin uppmanade alla politiska krafter i landet att inte följa personliga ambitioner, utan medborgarnas intressen och att lägga fram positiva agendor för att lösa de problem som landet står inför.

( Det är otroligt många reaktioner på bl.a. detta Putins uttalande i ryskspråkiga media. Hoppas kunna belysa något av det framöver ...)

Bakgrunden: Den tredje December åberopade den brittiska publikationen The Sunday Times anonyma källor inom underrättelsetjänsten , då de meddelade, att några försökte förgifta Alexej Navalnyj en andra gång inför transporten till Sjarite-kliniken i Berlin. Tidningen preciserade, att förgiftnings-försöket av grundaren till FBK (Fonden för Kamp mot Korruptionen) gjordes på sjukhuset i Omsk, där han låg i koma. Ogärningsmännen hoppades att han skulle avlida under flygresan till Berlin,men han räddades genom intagande av atropin, påstod publikationen. Den ryske presidentens press-sekreterare Dmitrij Peskov karaktariserade dessa uppgifter med det engelska ordet "bullshit".
- -
Dagen därpå släppte The Insider, Bellingcat och CNN med Der Spiegel ett material , där det påstods, att det var en grupp från FSB på åtta personer, som var delaktiga i händelsen med Navalnyj, den gruppen tillhörde den hemliga avdelningen i organisationens underrättelsetjänst...
*) Frågan om Navalnyj lär ha ställts tre gånger under presskonferensen. En annan journalist som ställde den var BBC:s Steve Rosenberg
- - 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s