Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Förlust i valet - kritiskt för Trumps evangeliska stödtrupp ?

 En skribent för den israeliska dagstidningen "Jerusalem post" reflekterar , gör historiska återblickar och intervjuar några amerikanska, evangeliska kristna, i en artikel som har rubriken "Varför lät Gud Trump förlora ?" *). Här nedan i svensk översättning :


Trump skulle inte bli den förste pro-israeliska presidenten som blev “förbannad” av Gud. - av Maayan Jaffe-Hoffman

Har Gud förbannat Donald Trump, mannen som gjorde anspråk på att välsigna Gud mer än någon annan ?

Bara några dagar innan valet försökte Trump återuppväcka och rusta sin evangeliskt kristna stödtrupp’s kärlek till Jerusalem genom att ta bort begränsningar för forsknings-samarbete mellan USA och Israel, och tillåta amerikaner födda i Jerusalem att sätta “Israel” på sina pass om de ville.

Han medlade inom en månad igenom tre överenskommelser om normaliserade förhållanden mellan Israel och arabländer.

Men det verkar som att Gud, i strid mot bibelversen:”.. jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna” (1 Mos. 12:3) inte ämnar placera presidenten i Vita huset.


Under lördagkvällen tillkännagav media att den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden hade besegrat Trump och skulle komma att bli USA:s 46:e president.

Även om Trump inte har gett sig - och hans uttalanden talar för att han kommer att vidtaga rättsliga åtgärder mot påstått valfusk - talar allt för att han kommer bli den förste sittande presidenten som inte blir återvald en andra period sedan republikanen George H. W. Bush 1992.

Nu är frågan den: hur kommer dessa evangeliska kristna, många av dem som har sagt att de har hört Gud säga att Trump skulle vinna en andra period, att komma till rätta med en sannolik förlust ?


“Klipporna kommer att flytta sig och Trump kommer att bli president oberoende av vad ni hör” sa den evangeliske “profeten” Kat Kerr i en intervju med Elijah List’s Steve Schultz. “Han kommer att inneha posten i ytterligare fyra år och Gud kommer att få sin väg med detta land”.

En del evangeliska ledare förstår dock att detta kanske inte blir av. Men de säger att de ändå har tro på Gud och att deras stöd för Israels land och folk är orubbligt.

“Jag tror absolut på de principer som finns nedlagda i 1 Moseboks tolfte kapitel”, sa författaren Joel Rosenberg. “ Men det är ändå viktigt att komma ihåg att Gud har många olika motiv som pågår simultant ... Bara Han vet vilket av dem Han kommer att lyfta fram vid ett givet tillfälle”

Rosenberg citerade Job’s bok, i vilken huvudpersonen beskrivs som en rättfärdig och ostrafflig man , men Gud hemsöker honom ändå med plågor och sjukdomar.

“Det lidandet var också en del av Guds plan: att visa Job hur mycket Gud älskade honom och att han kunde lita på Gud också när saker och ting var mycket svåra och gick i en annan riktning än han önskade. Gud var fortfarande suverän och trovärdig”, säger han. “Gud har aldrig fel. Människor kan ha fel”.


Men Trump är inte den förste pro-israeliske presidenten som blivit “förbannad” av Gud.

William G. Harding, Amerikas 29:e president, var en förkämpe för sionismen. Han undertecknade Lodge-Fish resolutionen i September 1921, som godkände 1917 års Balfour-deklaration med stödet för ett judiskt nationalhem i Israels land.

“Undertecknandet av resolutionen framhävde Hardings djupa övertygelse om att det judiska folket oundvikligen måste återvända till sina förfäders land”, förklarar Michael Freund i en artikel som publicerades i Jerusalem Post förra helgen.

I Augusti 1922 skickade han Rosh Hoshana-hälsningar till det judiska folket, I vilka han skrev att detta år skulle judarna få en "definitiv försäkran" att "deras långa väntan på ett återupprättande av judisk nationalitet i detta stora folks hemland slutligen skulle förverkligas".

Innan ett år hade förflutit dog Harding, den 2:a Augusti 1923.

Innan han kämpade Abraham Lincoln, landets 16:e president, kraftfullt mot antisemitismen och återkallade en order som utfärdats av unions-generalen Ulysses S. Grant, som uppmanade till att driva ut alla judar från vida trakter i söder.

"Jag gillar inte att få höra att man fördömer en hel klass eller nationalitet på grund av några få syndare" , sa Lincoln.

Lincoln blev mördad den 14:e April 1865.


" Gud låter tider och stunder omskifta, han avsätter konungar och tillsätter konungar", enligt Daniel 2:21 , "han giver åt de visa deras vishet och åt de förståndiga deras förstånd."

Pastor Trey Graham, ledare för den dynamiska första Baptistkyrkan Melissa i norra Texas, citerade denna vers från Daniel och sa att Gud är större än någon politisk kampanj.

"Han blir aldrig överraskad över resultaten från någon valkampanj. Han reser upp ledare i sin tid, enligt sin plan", hävdar Graham..

Graham sa att kristna tror att Gud har en plan för Amerika, och Rosenberg tillade att “en förskräcklig president kan vara Guds plan”.

I 2:a Mosebok kallar Gud Farao för sin “tjänare”.

Enligt Rosenberg använde Gud Farao för att bevisa sin makt för Israel’s folk och för att visa dem att Han älskade dem och brydde sig om dem.

På lika vis reste Gud upp konung Nebudkadnessar , som Gud beskrev som “min tjänare” och sedan använde för att förstöra Jerusalem och skicka det judiska folket i exil - “ett straff” , enligt Rosenberg, som var till det judiska folkets eget bästa.

“Gud kan använda ett flertal ledare för att åstadkomma några goda saker och några inte så goda saker”, sa han.

Trump var en helt osannolik vinnare 2016. Men kristna tror att han lyftes upp av Gud i sin ledarroll som president.


Nu känner de detsamma om Biden.

Till exempel så sa Rosenberg att Biden kan vara i stånd att övertala palestinierna att återvända till förhandlingsbordet, vilket skulle kunna bereda vägen för ett fredsavtal mellan Israel och Saudiarabien.

“Jag är inte säker på att Trump skulle kunna göra det”, sa han.

Det är inte troligt att det evangeliska stödet för Israel kan ändras, eftersom deras stöd inte bygger på politik utan på teologi.

“Trump gjorde mycket gott för Israel, och det är därför han uppskattas av många israeler”, sa Graham. “Men allt Trump gjorde var att understryka de löften som Gud redan hade givit åt Israel”.

Han tror inte att det är utan vidare som Förenta Staterna tillkännagav normaliserings-överenskommelser de sista månaderna av Trump’s mandattid. Om Amerika förblir Israel’s bäste vän, så har Israel en stark position politiskt och diplomatiskt. Å andra sidan, om Amerika gör en kursändring , så har Israel bättre förutsättningar att anlita andra.

De evangeliska förstår saken så att en förändring i Vita huset inte förändrar Guds förbund.

“Vi röstade om en president”, sa Graham, “inte om Universums Härskare”.

               


NYT


*)  Rubriken har sedermera ändrats till "Fungerade inte Trump's spel med Gud ?"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s