Fortsätt till huvudinnehåll

"Nezavisimaja Gazeta" om den pågående rysk-tyska konflikten

 Nezavisimaja Gazeta beskriver i korthet den uppflammade , diplomatiska striden mellan Tyskland, EU:s ordförandeland för närvarande, och Ryska Federationen:


Det har flammat upp ett diplomatiskt krig mellan Tyskland och Ryssland. Situationen omkring den påstådda förgiftningen av Alexej Navalnyj  har hamnat i en återvändsgränd. Den tyska försvarsmaktens särskilda laboratorium som erhöll analyser tagna av den ryske politikern från den tyska "Charite"-kliniken, där Navalnyj nu genomgår behandling,  har vägrat att överlämna dessa analyser till den ryska sidan. Därvid hävdas att Navalnyj har blivit förgiftad med "Novichok". Samtidigt har de läkare i Omsk hos vilka Navalnyj först genomgick behandling, inte kunnat finna några spår av förgiftning hos honom.

    Flera tyska politiker har krävt att det ska genomföras "kännbara sanktioner" mot Ryssland , och där ingår enligt dem, att "frysa" eller t.o.m. helt avbryta byggandet av gasledningen "Nord Stream - 2". En sådan åtgärd skulle verkligen innebära ett allvarligt slag mot de rysk-tyska relationerna, och medföra en betydande förlust, inte bara för ryska "Gasprom" , utan även för 120 utländska bolag från 12 länder , som deltar i byggandet av gasledningen , och som fördensskull skapar ny infrastruktur på den europeiska kontinenten. 

                                          

                                                                 Är gaslednings-projektet "Nord Stream 2" nu äventyrat på allvar?

Diplomatiska sändebud från både det ena och det andra landet har redan kallats till respektive utrikesdepartement, och avkrävts förklaringar. Den tyske konsuln Geza Andreas von Geyr har framlagt "den tyska regeringens entydiga ståndpunkt, vad gäller denna fråga":"Herr Navalnyj har fallit offer för ett brott som har begåtts i Ryssland, och under vars utförande ett i Ryssland framtaget neuro-paralytiskt giftigt preparat har anlitats, ett  som tillhör gruppen "Novichok", vilket bekräftas av laboratorieundersökningar". "Ryssland måste nu presentera en förklaring", sa Tysklands konsul.

Han sa, att i samband med användandet av det förbjudna, kemiska och giftiga preparatet, har Organisationen för Förbud av Kemiska vapen (OPCW) också informerats och dragits in i processen . Denna organisation har uppsikt över hur Konventionen om förbud av kemiska vapen efterföljs , och Ryssland är också medlem.

  Att Moskva och Berlin befinner sig på tröskeln av en allvarlig konflikt vittnar ett pressmeddelande från den 9/9 om, där det ryska utrikesdepartementet kallar den särskilde, befullmäktigade tyske konsuln i Moskva, von Geyr. I detta pressmeddelande bedöms Tysklands agerande i samband med Navalnyj utgöra "en grov, fientlig provokation mot Ryssland, som medför följder för de rysk-tyska relationerna, och även en allvarlig försämring av den internationella situationen". Ryssland har officiellt förvarnat Tyskland om att det bilaterala förhållandet kan undermineras. Rysslands representant i FN, Vasilij Nebenzja har ännu en gång bekräftat:  Berlins vägran att tillställa Moskva uppgifter om incidenten med Navalnyj uppfattas som "en skriande fientlig provokation mot Ryssland", som på ett bestämt vis underminerar de rysk-tyska relationerna. 

   Enligt de senaste uppgifterna är den tyska sidan redo att delge Moskva uppgifter om Navalnyj's hälsotillstånd, men bara med hans samtycke. Det lutar åt att lösningen på problemen ligger i att bilda en särskild grupp med tyska, ryska och neutrala kriminologer och läkare som deltagare, såsom det föreslås i ett gemensamt uttalande av de båda ordförandena för en rysk-tysk interparlamentarisk grupp ägnad åt situationen omkring Navalnyj, Pavel Zavalnij (ryska statsduman) och Robby Schlund (tyska Bundestag) .

Men oberoende av vilka uppfattningar som denna undersökning kommer fram till , som av allt att döma kommer att genomföras med OPCW:s deltagande , så har de rysk-tyska relationerna redan lidit väsentliga förluster. I stort sett har de hamnat i det tillstånd som rådde innan Tyskland en gång påbörjade sin "ostpolitik" , vilken var ägnad åt komma till rätta med det då etablerade "kalla kriget", vilket hade placerat Europa på gränsen till ett uppflammande "hett krig" under 1970-talet av det förra seklet . 


- - 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h