Fortsätt till huvudinnehåll

Vet evangeliskt kristna i Belarus vem de ska be till ?

 Ja, det verkar onekligen så. Evangeliskt kristna i Belarus uppmanar bestämt till bön för situationen. Det görs i ett upprop som är utlagt på Basnica, och undertecknats av baptist-, pingst- och trosrörelse i landet. Det ser ut på detta vis:

   Kära bröder och systrar, å alla evangeliska församlingar's vägnar i Belarus uppmanar vi Er att be för vårt land i överensstämmelse med Guds befallning:

   "Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?"    - Mika 6:8

  "Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,  för konungar och all överhet.." (1 Tim. 2:1 - 2) ...

     Bed om ett slut på brutaliteten, våldet och blodsutgjutelsen, och bed också för alla de drabbade och för deras familjer. Bed att Herren bevarar oss från att fattas av hat, hämndlystnad och illvilja  (Rom. 12:19)

  Bed att folket vänder sig till Gud genom Jesus Kristus , och älskar Honom av allt sitt hjärta, all sin själ och allt sitt förstånd, och att var och en älskar sin nästa såsom sig själv. (Matt. 22:37 - 40)

  Den som vill kan förenas med oss i bön varje dag kl. 09:00 och kl. 21:00, och även bedja i samband med gudstjänsterna, och förtrösta på Guds visdom och kraft (Daniel 2:20-21) 

Jordiska förhoppningar uppfylls inte alltid (Luk. 24:21), men vårt hopp är Herren Jesus Kristus, och den som tror på Honom kommer aldrig  på skam ( 1 Petr. 2:6)

  Och även om vi ännu inte ser ljuset lysa fram genom molnen, så kommer vinden att dra fram och skingra dem ( Job 37:21) 


  Stora skaror demonstrerar i Belarus i dagarna, och
kräver bland annat en folktribunal mot regimen

-

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h