Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vet evangeliskt kristna i Belarus vem de ska be till ?

 Ja, det verkar onekligen så. Evangeliskt kristna i Belarus uppmanar bestämt till bön för situationen. Det görs i ett upprop som är utlagt på Basnica, och undertecknats av baptist-, pingst- och trosrörelse i landet. Det ser ut på detta vis:

   Kära bröder och systrar, å alla evangeliska församlingar's vägnar i Belarus uppmanar vi Er att be för vårt land i överensstämmelse med Guds befallning:

   "Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?"    - Mika 6:8

  "Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,  för konungar och all överhet.." (1 Tim. 2:1 - 2) ...

     Bed om ett slut på brutaliteten, våldet och blodsutgjutelsen, och bed också för alla de drabbade och för deras familjer. Bed att Herren bevarar oss från att fattas av hat, hämndlystnad och illvilja  (Rom. 12:19)

  Bed att folket vänder sig till Gud genom Jesus Kristus , och älskar Honom av allt sitt hjärta, all sin själ och allt sitt förstånd, och att var och en älskar sin nästa såsom sig själv. (Matt. 22:37 - 40)

  Den som vill kan förenas med oss i bön varje dag kl. 09:00 och kl. 21:00, och även bedja i samband med gudstjänsterna, och förtrösta på Guds visdom och kraft (Daniel 2:20-21) 

Jordiska förhoppningar uppfylls inte alltid (Luk. 24:21), men vårt hopp är Herren Jesus Kristus, och den som tror på Honom kommer aldrig  på skam ( 1 Petr. 2:6)

  Och även om vi ännu inte ser ljuset lysa fram genom molnen, så kommer vinden att dra fram och skingra dem ( Job 37:21) 


  Stora skaror demonstrerar i Belarus i dagarna, och
kräver bland annat en folktribunal mot regimen

-

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s