Fortsätt till huvudinnehåll

En lärdom för tung att bära

"Navalnyj misstänks ha blivit förgiftad...", "Navalnyj påstås inte ha blivit förgiftad". Uppgifterna gick allt som ofta kors och tvärs sedan oppositionsledaren Alexej Navalnyj förlorade medvetandet på en flygresa från Tomsk till Moskva i torsdags morse, och planet fördensskull måste mellanlanda i Omsk. 

Snabbt blev saken en världshändelse med stort uppslagna rubriker. Att Navalnyj hade hamnat i koma var det ingen tvekan om, men vad var orsaken ?

  

                                            Strid om en världskänd dissident - ett Rubrik-collage

 

Navalnyj's talesperson Kira Jarmysj följde händelserna på nära håll, och kunde på sitt Twitter-konto informera om hur läkarna i Omsk inte kunde finna spår av någon förgiftning i blodet, medan polisen hade funnit något preparat på hans kläder. 

Navalnyj fördes tidigt idag på morgonen ut från Ryssland, till ett sjukhus i Berlin. 

  Läkarna i Omsk hade en meningsskiljaktighet med de tyska läkarna som hade kommit till sjukhuset där Navalnyj låg. Det handlade framför allt om patienten var i stånd att flyttas eller ej.

  Hör jag rätt ? Nu påstår hälsomyndigheten i Omsk att det enda läkarna där hade funnit i Navalnyj var koffein och alkohol. 

   Detta medan han undersöks av läkare i Berlin.

  Vad ska dras för lärdom ? Ja, det tål att tänka på. 


  SR-
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl