Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Stora förändringar i tiden ...

... eller förändras ingenting ?
  Putin skrev i dagarna en artikel för internationell publik om det 2:a Världskriget. 


   I samband med att en fråga ställs om den artikeln till "Radio Echo Moskva" utropar Alexej Venediktov : "Det handlar inte om igår ! Det handlar om idag ! Det handlar om Krim"  (på ryska på detta klipp från 33:35 ff )

  Och Venediktov lyfte särskilt fram att Putin i sin artikel skriver att de baltiska staterna införlivades med Sovjet i överensstämmelse med internationell rätt, vilket är fullständigt galet, eftersom inga andra kandidater än kommunister tilläts deltaga i de val som följde på "införlivandet" ..

  Yle uppmärksammar detsamma , men framför allt att det finska vinterkriget överhuvudtaget inte nämns i artikeln                                                                                       

New York Times har också skrivit om saken

Storbritanniens utrikesministerium har kommenterat: "Vår gemensamma historia får inte användas som ett politiskt instrument eller skrivas om av staterna i deras eget intresse...modet och de enorma offer som gjordes av Storbritannien, USA, SSSR och alla allierade länder ledde till nazist-regimens nederlag" - enligt Rbc

- - - 

Den 1 Juli kommer det att ske en folkomröstning i Ryssland, om förändringar i Ryska Federationens konstitution, och de är åtskilliga. Omröstningen skulle ha hållits den 22 April, men senarelades p.g.a. coronavirus-pandemin - tidigare bloggat - här
x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s