Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Putins glans eller Putins gräns ?


Ändringar i konstitutionen - eller dyrkan?
   Den som är bekant med Danielsbokens tredje kapitel i Bibeln 
     vet vad "den gyllene bildstoden" handlar om.
- -                               

   Radio Eko Moskva låter den  politiske kommentatorn, författaren Stanislav Belkovskij demonstrera en viss kluvenhet inför den pågående  folkomröstningen om ändringar i Konstitutionen som kulminerar under morgondagen.
 Sålunda uppträder han i två olika roller, dels som Stanislav A, dels som bara Stanislav, och får eventuellt  fram ett och annat matnyttigt, då  diskussionen bland annat gäller tre stora frågor som ändringarna innebär:
-  "nollandet" av Putins ämbetsperioder, så att han teoretiskt kan sitta kvar vid makten till 2036, 
    - -    införandet av ordet "Gud" i Konstitutionen och
        - - -     betoningen av äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna. 
  
 Både Stanislav A och Stanislav är skeptiska till och ibland mycket kritiska till Putin, men Stanislav A menar iallafall att man borde gå och rösta för ändringarna, eftersom Putin trots allt och efter alla om och men är en "frihetens president", som utgör en garanti för yttrandefrihet, ja  "..folket är den enda källan till makt i Ryssland ! " 
Men Stanislav säger att man borde gå och rösta MOT de föreslagna ändringarna i Konstitutionen. 
Varför ?
 Jo: "Källan till makten i  vårt land anser Vladimir Putin inte
   på något vis vara folket, utan sig själv"SR, SR, Svt

              
x


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s