Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Alexej Burkov - en hackare som åkte dit.

Vem är Alexej Burkov ?

Alexej Burkov - född i S:t Petersburg,  dömdes i dagarna till nio års fängelse i USA för nät-kriminalitet. Han arresterades på USA:s begäran i Tel Aviv i Israel i december 2015. Han tillbringade sedan fyra år i israeliska fängelser. 
I November 2019 blev han utlämnad till USA. Han åtalades på fem punkter vilka tillsammans skulle ha kunnat ge honom 80 års fängelse. Han skulle enligt åtalet ha åstadkommit förluster på mer än 20 miljoner dollar. I januari erkände han sig vara skyldig till två av åtalspunkterna. Domstolen förklarar, att det handlar om den åtalades verksamhet i samband med "två hemsidor, vilkas verksamhet var inriktad på ett samordnat bedrägeri med betalkort och dataintrång"
Tidigare, medan Burkov satt i israeliskt fängelse, hade ryska myndigheter begärt att få honom utlämnad till Ryssland. Representanten för det ryska utrikesministeriet, Michail Bogdanov, beklagade Israels beslut att lämna ut Burkov till USA. De ville få honom utbytt mot en israelisk medborgare som fängslats i Ryssland p.g.a. påstådd haschlangning.  (Mbk-news


                   
   Publikationen "Detaljer" ger litet mer information om bakgrunden, där en sakkunnig person, en expert på området cybersäkerhet och hackerkretsar -  Il'ja Sjachtin - som själv genomförde undersökningar av uppgifter om Burkov i olika internet-nätverk, eller mer sanningsenligt, i 'darknet' (internets dolda segment), blir intervjuad. Detta material publicerades strax innan Burkov blev utlämnad till USA :


   - Själva forumet är inte så lätt att utforska i dessa dagar. Det existerar inte. Om man söker efter det namnet via en söktjänst så får man veta att "den uppgivna hemsidan finns inte". Och det var ju en rekonstruktion av ett inte mindre sensationellt forum som hade innehavits av en viss "Skript". På nätet fanns bara spår av det forumet. Men de människor som huserade där försvann ingenstans, det vara bara det att de - i stort sätt samma uppsättning av deltagare - flyttade till ett annat nätverk. Ett som var ännu mer hemligt. För att bli med i denna "elit" måste man betala mellan 50 och 150 amerikanska dollar och dessutom kunna uppvisa goda vitsord från minst två av dess tidigare deltagare.

I detta forum finns en klar hierarki, regler och domstolar, det är i stort sett en "liten nation" som lever enligt sina normer. Emellanåt är de som söker efter snabba pengar redo att betala uppemot 5000 dollar för att komma över en högt skattad adress! Såvitt jag känner till så har FBI ägnat sig åt att bevaka en av dessa plattformar, där också Alexej Burkov hamnade i sökljuset medan han använde smeknamnet "Oday" , och litet senare "Nikuta", berättar Il'ja Sjachtin för "Detaljer" 

 För människor som inte är särskilt bekanta med internet-teknologin får vi förklara: "Darknet"  ("Det dolda nätet", "det mörka nätet" o.s.v.) det är en dold zon på internet, där kontakt upprättas uteslutande mellan användare som har förtroende för varandra. De kallas för "festare" och ibland för "vänner". På "darknet" används som regel icke-standardiserade protokoll och portar, det är ett anonymt nät som inte innehåller några "virtuella tunnlar" genom vilka olika uppgifter transporteras i fixerad form.
..  
Det finns inga uppgifter om att han hade att göra med Ryska Federationens säkerhetstjänster. Men det handlar mer om att han ingick i en grupp som ägnade sig åt att  inhåva pengar från stulna kreditkort

- Och sedan stötte ni på Burkov i ett annat forum ?

Ja, under samma pseudonym - Oday. Och hans andra smeknamn Nikuta fann vi av en händelse. Det finns överensstämmande skärmdumpar som tagits av honom , av vilka man kan antaga, att han måste ha varit en mycket framgångsrik hacker i vars arsenal finns mer än 100 000 lyckade inhöstanden av pengar från kreditkort. I stort sett, enligt amerikanernas uträkningar, har Burkov åstadkommit förluster på mer än 112 miljoner dollar...


Men åtalet stannade vid 20 miljoner, som framgår här ovan ..Tidigare bloggat om ryska hackare - här


x


 

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s