Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Jurij Sipko - baptist på humör

  
En pingstpastor från Kaluga intervjuar en baptistpastor från sammastad i Ryssland. Baptisten, Jurij Kirillovich Sipko, har sin bestämda, personliga uppfattning om saker och ting. Sipko har eventuellt sin bakgrund i den under sovjettiden officiellt registrerade baptistunionen. Därav frågan om "gudstjänst" eller bara "möte", som behandlas i samtalet. En del av intervjun, som först sändes över Youtube-kanalen "Vzgljad s Nebes" ( = "Som Himmelen ser det") för några dagar sedan, kan alltså avlyssnas med svenska undertexter här nedan:(Uppdatering 2020 05 27) Här nedan fortsätter ytterligare en bit av samtalet med Sipko. Han fortsätter sin ganska tuffa kritik av Putin, och övergår sedan till att kommentera den ryskortodoxe aktivisten, diakonen Andrej Kurajev's, situation. Kurajev har nämligen förbjudits att vara verksam i den ortodoxa kyrkan i Ryssland, på grund av sina kraftfulla protester mot kyrkans ledning i olika angelägenheter. Även situationen bland protestanterna i Ryssland behandlas med kärv insikt, och om det eventuellt finns en sammansvärjning eller några internationella påtryckningarna mot Ryssland i samband med covid-19 Originalvideon finns - här

- - 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl