Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Jurij Sipko - baptist på humör

  
En pingstpastor från Kaluga intervjuar en baptistpastor från sammastad i Ryssland. Baptisten, Jurij Kirillovich Sipko, har sin bestämda, personliga uppfattning om saker och ting. Sipko har eventuellt sin bakgrund i den under sovjettiden officiellt registrerade baptistunionen. Därav frågan om "gudstjänst" eller bara "möte", som behandlas i samtalet. En del av intervjun, som först sändes över Youtube-kanalen "Vzgljad s Nebes" ( = "Som Himmelen ser det") för några dagar sedan, kan alltså avlyssnas med svenska undertexter här nedan:(Uppdatering 2020 05 27) Här nedan fortsätter ytterligare en bit av samtalet med Sipko. Han fortsätter sin ganska tuffa kritik av Putin, och övergår sedan till att kommentera den ryskortodoxe aktivisten, diakonen Andrej Kurajev's, situation. Kurajev har nämligen förbjudits att vara verksam i den ortodoxa kyrkan i Ryssland, på grund av sina kraftfulla protester mot kyrkans ledning i olika angelägenheter. Även situationen bland protestanterna i Ryssland behandlas med kärv insikt, och om det eventuellt finns en sammansvärjning eller några internationella påtryckningarna mot Ryssland i samband med covid-19 Originalvideon finns - här

- - 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s