Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Fladdermöss

"Nezavisimaja Gazeta" refererade den 8/5 till en artikel i Deutsche Welle, när de publicerade en  viss genomgång av såväl initierade som spekulativa kommentarer internationellt, till coronavirus-utbrottet   för några månader sedan i Kina:
 
"VAD SKEDDE I SJÄLVA VERKET  I KINA  NÄR DET GÄLLER COVID 19 ?

Konspirations-teorin om coronavirusets uppkomst stöds inte av den tyska underrättelsetjänsten

Den i Norra Tyskland belägna radiostationen NDR gav idag spridning åt ett meddelande att den tyska utrikes underrättelsetjänsten BND inte stöder uppgifter i världspressen om att coronaviruset skulle ha uppstått på artificiell väg, vilket sålunda skulle ha utlöst pandemin och som följd därav en världsvid ekonomisk kris.

    I telegrammet talas det om att det till ledningen för kommiteten för utrikes angelägenheter i den tyska riksdagen  har inkommit en utredning från BND:s experter , eftersom ledningen för den tyska utrikes underrättelsetjänsten vände sig med en fråga till en allians där fem västliga säkerhetstjänster ingår - den s.k. 'Five-eyes' - USA:s, Storbritanniens, Kanada's, Australiens och Nya Zeelands, om de kunde bekräfta att det existerar en hemlig rapport som gäller uppkomsten av coronaviruset.Virusologers forskning på fladdermöss har pågått i många år


Som känt är publicerades i början av Maj uppgifter i den australiensiska tidningen The Daily Telegraph som refererar till experiment som lär ha genomförts i ett hemligt kinesiskt labb i Wuhan. Den tyska säkerhetstjänsten fick svaret att 'Five-eyes'  inte kände till någon sådan rapport. BND informerade i sin tur de tyska riksdags-ledamöterna i en session bakom stängda dörrar, att möjligen har en sådan rapport gjorts av någon slags 'underrättelse-partner', och att det i sådana fall har skett en förväxling. Men den tyska underrättelsetjänsten uteslöt inte, att det kan handla om riktad desinformation. BND vägrade, enligt vad den nordtyska radiostationen meddelade, att analysera innehållet i den australiensiska artikeln. 

I samband med detta har det statliga, tyska nyhetsmediat Deutsche Welle (DW) vänt sig till Christopher Nehring - historiker och vetenskaplig direktor för det tyska spionage-muséet i Berlin - och bett honom att kommentera  hur teorin om en komplott bakom händelserna i Kina kan ha kommit att publiceras i världsmedia. Som känt är så har, från den stund då den australiensiska tidningen publicerade sitt material, antalet meddelanden om 'ett virus som tagits fram på artificiell väg i ett laboratorium i Wuhan' kraftigt ökat. Bland annat påstås det att världssamfundet förlorade dyrbar tid i kampen mot SARS-CoV-2, därför att , som det sägs, Kina dolde informationer om saken. Inte bara USA:s president Donald Trump har vänt sig mot Peking med sådana anklagelser, utan också tyska tabloider. Var det verkligen så den stora skandalen  blossade upp ? Den tyske historikern föreslog att man skulle analysera vad som i själva verket sades i den amerikanska underrättelsetjänstens rapport. 

 Vi tar saker och ting i tur och ordning, såsom DW skriver: Det finns inte det minsta bevis för att coronaviruset  har tagits fram på konstgjord väg eller att det har spridits genom någon slags ondskefull planering.  Dessa galna idéer liknar dem som utnyttjades av anhängare till de konspirations-teoretiker som påstod att just på det viset uppstod immunförsvars-viruset i början av 1980-talet (Hiv) .  

I uttalanden från Styrelsen för USA:s nationella underrättelsetjänsten (ODNI), under vilken 17 amerikanska säkerhetstjänster står, har det inte en enda gång klart och tydligt sagts, liksom inte heller från majoriteten av forskare, att den amerikanska underrättelsetjänsten skulle ha orsak att påstå, att det virus, som orsakar det SARS som kallas Covid-19, har skapats av människor eller genom genetisk modifiering. Samtidigt  understryks i ett pressmeddelande att de amerikanska underrättelsetjänsterna fortsätter  att reda ut huruvida: 'utbrottet  kunde skett i följd av kontakt med infekterade djur eller som ett resultat av en olyckshändelse i ett av Wuhans laboratorier',.

Detta pressmeddelande, som den amerikanske konsuln  i Berlin och den tillförordnade direktorn för Nationella säkerhetstjänsten i USA, Richard Grenell, skickade ut den 30 April , och som i sin ordalydelse inte passar in i den diplomatiska stilen, blev ett sensationellt undantag från den regeln att de amerikanska säkerhetstjänsterna aldrig kommenterar pågående händelser.

Men hela saken är den, säger historikern, att undersökningarna av coronaviruset i Kina inte var sekretess-belagda. Bara några dagar efter Grenells officiella uttalande , dök det upp en artikel i den australienska tidningen Saturday Telegraph , där det , under åberopande av en rapport från tull-säkerhetstjänsten ASIS, sades , att den australiensiska underrättelsetjänsten inte heller funnit några som helst bevis på att coronavirus-pandemin hade teknogenisk natur. 

  En av de mer intressanta aspekterna av den australiensiska underrättelsetjänstens rapport är den refererade informationen om forskning på coronavirus hos fladdermöss, vilket en grupp kinesiska forskare redan har ägnat sig åt i femton år under ledning av doktor Chi Tjzjen Li, direktor för Centret för infektions-sjukdomar i Wuhans virusologiska Institut inom Kinas Akademiska vetenskap.


Fladdermöss som föremål för kinesiska forskares analys

Av de existerande 5000 formerna av virus studerade doktor Chi inte mindre än 50 typer. Men denna forskning var på intet vis ett hemligt kinesiskt projekt. Forskarna samarbetade t.ex. med laboratorier för djurhälsa vid den Australiensiska Förenade forsknings-industrin och Tillämpade forskningen (CSIRO). Doktor Chi själv och hans kollega Pen Tjzjou tillbringade ett antal år där. En annan partner var det amerikanska Universitetet i Syd-Karolina.

    Forskningens mål bestod i att isolera virus , som påträffats hos fladdermöss, och att analysera eventualiteten att dessa överförs på människor. I November 2015, nästan fem år innan början på den pågående pandemin, under det att den forskning skedde, som genomfördes av doktor Chi Tjzjen Li tillsammans med Nord-Karolinas Universitet, drogs den slutsatsen , att obotliga virus, som stod nära SARS-viruset, kan överföras direkt från fladdermöss till människor.

Och i Mars 2019 lät doktor Chi och hans team publicera en genomgång i den medicinska tidskriften 'Viruses' som hade rubriken 'Coronavirus hos Fladdermöss i Kina'. I den sägs uttryckligen 'Sannolikheten är hög , att sjukdomar som liknar  SARS eller respirator-syndromet i Mellanöstern (MERS) i framtiden kommer att uppväckas genom coronavirus hos fladdermöss, och det finns även en ökad sannolikhet att detta kommer att äga rum i Kina'.

Forskarna underströk också särskilt den stora risk som deras forskning innebar, i händelse av att olyckan är framme och något läcker ut som leder till ett virus-utbrott . En riskfaktor sades vara den s.k. standard-säkerheten i labben. I detta sammanhang poppade det upp meddelanden från amerikanska diplomater i Kina, som i December 2019 upplyste om obekräftade brister i säkerhets-systemen i laboratorierna i Wuhan. 

  Den tyske historikern förfäktar synpunkten , att av den anledningen avvisar den australiensiska underrättelsetjänsten alla spekulationer och anklagelser om att viruset tagits fram på konstgjord väg i labben. Och därför är de australiensiska myndigheternas ståndpunkt den , att SARS-CoV-2 med 95 % sannolikhet uppstått på marknaden i Wuhan. Inte desto mindre finns alltså en 5 % sannolikhet att viruset händelsevis 'brutit sig ut' ur labbet.  Med dessa synpunkter, som det också talas om i den amerikanska underrättelsetjänstens uttalande, instämmer inte Donald Trumps administration. Den amerikanske presidenten har många gånger talat om att han har bevis för att viruset har läckt ut ur labbet i Wuhan. Den amerikanske utrikesministerna och CIA:s tidigare chef, Mike Pompeo, sade i en intervju för den amerikanska TV-kanalen ABC, att det finns 'allvarliga skäl att påstå, att krisen började i Wuhan-laboratoriet'.

     Det är sant, efter bara några dagar erkände han, att frågan om uppkomsten av coronaviruset SARS-CoV-2 förblir oförklarlig, och tillade att 'fullständig förvissning om att detta började i labbet eller någon annanstans har vi inte'. Med liknande uttalanden framträdde den 5 Maj chefen för Förenade Kommiteten för Officers-staben inom den Amerikanska arméen, Mark Milley.

  
   Peking försökte att dölja virus-utbrottet

Men, som DW påvisar, så finns i den australiensiska säkerhetstjänstens rapport ytterligare ett viktigt moment. I den 15 sidor långa redogörelsen från ASIS beskrivs, hur Kina avsiktligt dolde eller förstörde bevis om coronavirus-utbrottets begynnelse i December, och inte heller framlade några färska rapporter för det internationella forskar-samfundet utan tvingade de läkare som hade talat om detta att tiga , eller att 'försvinna'. Det mest olycksbådande blev händelsen med Huan Janling  - en medarbetare i laboratoriet inom Wuhans virusologiska Institut. Kinesiska media skrev  att just hon kan ha varit 'första patienten', med vilken coronaviruset började spridas. Sedan kom det meddelanden om hennes försvinnande, och hennes fotografi och övriga uppgifter om henne  togs bort från Institutets sajt  , och sedan dess finns inga informationer om henne, vilket bara ger glöd åt förekomsten av olika spekulationer. 

    Såsom det har meddelats så begynte i Januari arresteringar av läkare  i Wuhan som hade talat om förekomsten av den nya virus-sjukdomen  - de anklagades för 'ryktesspridning'. Förutom det märktes att de kinesiska myndigheterna införde censur i söktjänster på internet , och blockerade sådana sökord som 'variant av ovanlig pneumonia', 'fiskmarknaden i Wuhan' och 'en okänd pneumonia i Wuhan'.

Men den allra allvarligaste anklagelsen mot de kinesiska myndigheterna bestod i att de redan i December visste om det eventuella överförandet av virus från människa till människa, men till att börja med förnekade detta. Och först den 20 Januari 2020 informerade de WHO om utbrottet av den nya infektionen.

  Men, trots detta så innebär de amerikanska och australiensiska underrättelsetjänsternas rapporter att vi kan komma fram till ännu en slutsats: att lägga ansvaret för omfattningen av pandemins spridning uteslutande på Kina vore orättvist - så ser den tyske historikern på saken. Resultaten av de vetenskapliga undersökningarna om coronaviruset har ju varit kända för det internationella samfundet i många år redan..."-  så krisberedskapen borde ha funnits, menar DW.
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s