Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Coronaviruset får globalismen att blekna"

  Den franske parlamentarikern och filosofi-läraren Christian Vanneste har på sin blogg skrivit en betraktelse över coronavirusets spridning som andas något av profetisk pessimism, men som också efterlyser hoppet, mitt i pessimismen. Trots en lätt, cynisk framtoning kommer jag att tänka på Jesu ord, när han talar om ändetidens prövningar:

"..
sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma .."   - Matt. 24:6


Vi kastas från den ena rädslan till den andra ..

Nu återkommer de stora rädslorna .. de tillhör uppenbarligen inte längre medeltiden: vare sig djävulen eller häxorna eller vargarna lurar längre i den kollektiva föreställningen , så att barnen darrar av fruktan.  Men ändå, den svarta döden, den från 1346, ser ut att vara tillbaka. Den som decimerade Europa, tömde vissa städer på dess invånare, reducerade handeln och definitivt ruinerade de välmående Champagne-basarerna.

Renässansen måste sålunda vänta ett århundrade för att kunna ta sig över Alperna. Covid-19 är förvisso ett mer lömskt virus än pest-bakterien i sin tid var, eftersom det attackerar en mänsklighet som är mycket bättre rustad att bekämpa sjukdom och förlänga livet. 
Spridningen sker snabbt och överraskande, men de dödliga fallen är ännu i minoritet.

Hursomhelst, man kan inte undvika att göra två beaktanden. Det första beaktandet grundar sig på det gemensamma mellan 1200-talets pest och coronaviruset: båda är kopplade till handeln, till varors och människors rörelser. I avsaknad av vaccin och säker behandling , består bemötandet av den pågående epidemin framför allt i en slags reträtt från den process av öppenhet som driver planetens dominerande ideologi. Tillsammans med de misslyckade ansatserna att stänga de nationella gränserna för att hindra strömmen av immigranter har Italien ordnat med avstängning av vissa städer för att isolera dem som eventuellt bär på viruset. Turism och pilgrimsfärder är beskurna. De demonstrationer som samlade skarorna har ställts in. Kort och gott: home festivus - den store konsumenten, den store resenären och den store festprissen, har blivit ombedd att vara försiktig med vad han rör vid, med vilka han träffar, och även att betänka nyttan av och inriktningen på sina resor.

Sidenvägen har fått nytt liv, men i en annan riktning och i en annan skala. Marco Polo's väg har nu blivit en tvivlets väg , sedan en farans väg: det är igen från Öst som det onda kommer, och det är i Italien som det frodas. Alla de som har begivit sig till de regioner av landet som har drabbats av farsoten - liksom de som genom sin verksamhet , i sjukhus, till exempel, kommit i kontakt med smittade personer - uppmanas att hålla sig isolerade i två veckor, så länge som en eventuell inkubationstid varar. Om det har skett ett undantag för fotbolls-matchen mellan Lyon och Turin då åtskilliga tusen italienare kunde komma och heja på sitt lag i gallernas huvudstad så har viruset fått  hela globalismen, dess utbyte, dess lärdom och dess högtider, att blekna...

Det är klart att de finansiella fördelarna med en fotbollsmatch gjorde att det var värt att ta risken att något överdriva avståndet mellan Milano och Turin. När allt kommer omkring så genomfördes matchen i Heysel 1985, trots 39 döda på läktarna. Vi kan tydligt förnimma i den våg av oro som flyter upp i media, att det är något väsentligt i vår tids ideologi som det handlar om här - avsaknaden av gränser, fria rörelser, kort och gott globalismen. AIDS hade också sin priviligierade ställning i det kollektiva engagemanget en lång tid, inte därför att det angick majoriteten av människor, utan därför att det angick en idé som ansågs ursprunglig enligt tidens dominerande tankelinjer - den fria sexualiteten.

Men de som kände till de lyckliga Pompideau-åren , då när Frankrike valde kärnenergi för att rädda sin ekonomi, gladde sig över sin industriella tillväxt och intresserade sig föga för trafikdöden, de kan minnas en tid i sina liv då de trotsade fruktan, även om den tiden nu är överhopad av klander.
 Tvärtom, idag rör vi oss från fruktan till ångest och sedan till panik, som om nyheterna bara kan näras av den fruktan de ständigt väcker.
Stackars Bernard-Henri Lévy försöker på nytt att brännmärka den blodige diktatorns i Damaskus' maskering, densamme som med nöje massakrerar sitt folk, under det man säger att  han bara försöker  att få till stånd en cirkulation mellan Damaskus , kuststräckan och Aleppo, den viktigaste delen av landet som det gäller att iståndsätta.


Men Bernard-Henri Lévy klagar över att tumulten omkring coronaviruset gör att situationen i Syrien hamnar i bakgrunden. Liknande strävanden hade lyckats 2011 då han tog del i oros-signalerna vilket ledde till den katastrofala invasionen av Libyen för att "rädda" Benghazi, som en förryckt diktator också vill förstöra. Men sedan kom terrorismen att inta den braskande förgrunden , utan att man ville erkänna att dess muslimska karaktär otvivelaktigt kan kopplas till destabiliserande av muslimländerna, till migrationen och de öppna gränserna.   Tack vare klimat-oskulden så är det en annan rädsla som har tagit över, den som angår den globala uppvärmningen, vilken kallar varje ansvarig individ att bli hjälte i planetens tjänst - en hjälte som är rädd för att köra för fort, att äta för mycket , att konsumera för mycket , att ha för många barn... en riddare full av fruktan och klander. 

Det finns en karaktär hos Maupassant som i kraft av rädslan för en duell, gör ett avslut genom självmord. Är det inte detta slags sinne som nu råder, då man kastas från en rädsla till en annan, istället för att möta livet med mod, tillförsikt och hopp ?

- -


Tidigare bloggat om Vanneste - här

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s