Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Var det helt oskyldiga personer som dömdes till årtiondelånga straff i Penza 10 feb ?

(Enligt Flow)
Vad är "Fallet Nätet" ?
 Idag har människor som prövats i denna sak, fått väldigt långa fängelsestraff. De har blivit anklagade för att ha bildat en terror-organisation och för att förbereda terrorattacker.

Den 10:e februari avkunnades domar i "fallet Nätet" eller "Penza-saken".
  De åtalade var sju vänsteraktivister från Penza och S:t Petersburg, deltagare i anti-fascistiska och anarkistiska organisationer. De arresterades redan på hösten 2017. Den yngste av dem är 23 år och den äldste är 31 år. Alla de åtalade fick kännbara strafftider, mellan 6 till 18 års frihetsberövande. Summan blev 86 år.

"Frihet för våra barn !"
Enligt förundersökningen hade dessa personer bildat en terrororganisation "Nätet" och förberedde terrordåd i samband med VM i fotboll 2018.

De åtalade själva har berättat om hur de utstått tortyr från lagens väktares sida, och hur vittnesmål har "slagits" ur dem. Det finns  rapporter att läsa om detta. Det har varit tortyr med elchocker och klämning, misshandel och annat.


"Tortera människor för att planen
 ska uppfyllas?"
Tidningen Novaja Gazeta har ifrågasatt förundersökningens version, och uppgivit sju orsaker till varför talet om terrordåd inte håller. Det finns , t.ex. en del detaljer: hos några av de delaktiga har man funnit vapen, men det har inte gått att upptäcka fingeravtryck från någon av dem på dessa. Eller detta faktum: när saken uppdagades i slutet av 2017 hade en klasskamrat till en av de åtalade påträffats med narkotika och gripits. I utbyte mot att bli frigiven gick han med på att berätta om förekomsten av en organisation , en vänsterorienterad grupp. 

- - 

Detta är en känd sak i själva Ryssland, och idag finns mycket om det på bloggar och sociala media. Många har också protesterat under processens gång.
Domen som avkunnades av militärdomstolen i Penza igår, har bl. a. kallats för "en dom från 1937"


"Frihet för de åtalade i 'fallet Nätet' !"

Yahoo, Yle

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s