Fortsätt till huvudinnehåll

Putin förfalskar historien ..

Det är svårt att riktigt fatta världsläget inför det kommande 2020-talet. 

Vad kommer att ske ? I den amerikanska senaten, som förbereder sig för att ta en match med riksrätten mot president Trump, röstades nyligen s.k. "helvetiska sanktioner" igenom mot Ryssland, som särskilt är riktade mot det ryska gasledningsprojektet "Nord Stream - 2", vilket stundtals har kallats för en "ekonomisk Molotov-Ribbentropp-pakt".

  Vladimir Putin gjorde en del uppséendeväckande uttalanden under sin årliga presskonferens, som i år hölls den 19:e december. Bland annat sade han något om den verkliga Molotov-Ribbentropp-pakten 1939. Ett uttalande som störde polackerna.
  I väntan på att den polska regeringen eventuellt gör ett uttalande (har gjorts den 29:e december - se länk ), har ett polskt institut yttrat sig.
Detta har många ryska media uppmärksammat, bland annat "Vzgljad" och "Rulenta": 


Ett polskt institut ifrågasatte Putin's uttalande om orsakerna till Andra världskrigets början 
Det polska Institutet för det Nationella Minnet kallade de ”ryska försöken” att rehabilitera icke-angreppspakten (Molotov-Ribbentrop) som slöts mellan Sovjetunionen och Tyskland 1939 för en historieförfalskning. Detta talas det om i ett yttrande som institutet har lagt ut på sin webplats. ”I namn av 'en icke-angreppspakt' svärtade Tyskland och Sovjet ned sina inflytande-sfärer i det hemliga tilläggsprotokoll där de delade upp andra, oberoende staters territorier”- anmärker institutet.
Enligt vad det påstår , ”förberedde sig båda staterna på det viset för en politik av imperialistiskt erövrande av fria nationer – med syfte att förslava dessa och underkasta dem Moskvas respektive Berlin's totalitära regimer”. ”Denna pakt utgjorde förutsättningen för det Andra världskriget”, tillade institutet.

Detta yttrande kom efter att Rysslands president Vladimir Putin under presskonferensen den 19:e december förklarade, att de sovjetiska styrkorna dök upp i Polen efter det att landets regering hade ”tappat kontrollen över sina väpnade styrkor, och på grund av det som skedde på landets territorium”. Enligt Putin fanns det inte någon som det gick att föra överläggningar med, eftersom landets ledning redan befann sig på den polsk-rumänska gränsen.

Han tillade att Sovjetunionen undertecknade icke-angreppspakten som en sista åtgärd i avsaknad av andra alternativ, och att det också fanns ett hemligt tilläggsprotokoll i Molotov-Ribbentrop-pakten. ”Ja de säger att det fanns hemliga protokoll där, om uppdelningen av Polen. Polen deltog själv i uppdelandet av Tjeckoslovakien. De gick in i två regioner, i Tesjinskij och i en annan region. Så var det, de lade beslag på dessa.... Och apropå det, ja, de sovjetiska styrkorna gick in i Polen i överensstämmelse med dessa protokoll”, sa Putin.

Institutet för det Nationella Minnet visade i sitt yttrande på, att innan ingåendet av den sovjetisk-tyska överenskommelsen undertecknade Polen överenskommelser om att "icke angripa" med båda sidorna (med Sovjet 1932 och med Tyskland 1934). Institutet sade, att till de dokumenten lades inga hemliga protokoll, eller några upplysningar om uppdelandet av inflytandesfärer i Europa.

SSSR och Tyskland ingick icke-angreppspakten den 23:e augusti 1939. För Sovjets räkning undertecknades den av utrikesminister Vatjeslav Molotov, och för den tyska sidans räkning av hans kollega Joakim von Ribbentrop. Den 1:a september samma år trängde tyska styrkor in på polskt territorium, och den 17:e september dök Röda Armén upp där.

Det polska Institutet för det Nationella Minnet grundades av det polska parlamentet i december 1998. Till dess uppgifter hör att studera landets statliga säkerhetsorgans verksamhet mellan 1944 – 1990, och även de tyska och sovjetiska säkerhetsorganen för att undersöka vilka brott som har begåtts mot polska medborgare under denna period. 

(hämtat från Rulenta)


-


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h