Fortsätt till huvudinnehåll

Vad kommer det tjeckiska kontrapionaget fram till ?

I Tjeckien har ett nät av ryska agenter avslöjats  
(från Ukrainskaja Pravda)

  Ordföranden för Tjeckiens säkerhets - och informationstjänst, Michail Kudelka, berättade om hur ett nät av ryska FSB-agenter avslöjats i Tjeckien.
  Han talade om detta under en konferens i Tjeckiens Deputerande-kammare, enligt vad publikationen iRozhlas meddelar.
    Enligt vad han sa, så hade nätet finansierats från Ryssland genom det ryska konsulatets förmedlan, och hade som mål att angripa objekt i Tjeckien. Dess verksamhet var också inriktad mot Tjcckiens internationella partners på landets territorium.  
                                 

  "Detta nät blev fullständigt upprivet och omintetgjort tack vare den nationella stabs arbete som ägnar sig åt kamp mot organiserad brottslighet. Undersökningen fortsätter. Vi har motverkat denna verksamhet i Tjeckien , som var en del av en lång kedja som ryssar har använt och förberett för att använda i andra europeiska länder" - sade Kudelka.

   Han sa att nätet hade avslöjats redan förra året .

Några andra detaljer lade han inte fram. Denna information skulle, enligt vad han sade, ingå i en årsberättelse om det tjeckiska kontraspionagets verksamhet för år 2018.

 Enligt vad ett veckomagasin - Respekt - skriver, har det tjeckiska kontraspionagets verksamhet gällt en grupp ryska medborgare, och även några andra ryssar, som har erhållit tjeckiskt medborgarskap. Gruppen skulle verka under två privata företags täckmantel i Prag. De skulle sälja datateknik och  program till vanliga kunder, men samtidigt genomfört hacker-attacker.

  Kudelka sade också till de deputerade, att han och hans avdelning uppfattar Rysslands och Kinas underrättelseverksamhet som ett allvarligt hot mot Tjeckien i ett längre tidsperspektiv.

 ---

Vad kommer det tjeckiska kontraspionaget fram till när deras årsberättelse är klar ? Det kanske kan vara intressant att läsa om det offentliggörs. Det handlar ju om stora frågor i tiden.
Inte bara "fake news" ..Aftonbladet

  -

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h