Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vad kommer det tjeckiska kontrapionaget fram till ?

I Tjeckien har ett nät av ryska agenter avslöjats  
(från Ukrainskaja Pravda)

  Ordföranden för Tjeckiens säkerhets - och informationstjänst, Michail Kudelka, berättade om hur ett nät av ryska FSB-agenter avslöjats i Tjeckien.
  Han talade om detta under en konferens i Tjeckiens Deputerande-kammare, enligt vad publikationen iRozhlas meddelar.
    Enligt vad han sa, så hade nätet finansierats från Ryssland genom det ryska konsulatets förmedlan, och hade som mål att angripa objekt i Tjeckien. Dess verksamhet var också inriktad mot Tjcckiens internationella partners på landets territorium.  
                                 

  "Detta nät blev fullständigt upprivet och omintetgjort tack vare den nationella stabs arbete som ägnar sig åt kamp mot organiserad brottslighet. Undersökningen fortsätter. Vi har motverkat denna verksamhet i Tjeckien , som var en del av en lång kedja som ryssar har använt och förberett för att använda i andra europeiska länder" - sade Kudelka.

   Han sa att nätet hade avslöjats redan förra året .

Några andra detaljer lade han inte fram. Denna information skulle, enligt vad han sade, ingå i en årsberättelse om det tjeckiska kontraspionagets verksamhet för år 2018.

 Enligt vad ett veckomagasin - Respekt - skriver, har det tjeckiska kontraspionagets verksamhet gällt en grupp ryska medborgare, och även några andra ryssar, som har erhållit tjeckiskt medborgarskap. Gruppen skulle verka under två privata företags täckmantel i Prag. De skulle sälja datateknik och  program till vanliga kunder, men samtidigt genomfört hacker-attacker.

  Kudelka sade också till de deputerade, att han och hans avdelning uppfattar Rysslands och Kinas underrättelseverksamhet som ett allvarligt hot mot Tjeckien i ett längre tidsperspektiv.

 ---

Vad kommer det tjeckiska kontraspionaget fram till när deras årsberättelse är klar ? Det kanske kan vara intressant att läsa om det offentliggörs. Det handlar ju om stora frågor i tiden.
Inte bara "fake news" ..Aftonbladet

  -

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s