Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Frågor omkring olika monument

    Den 2:a juni drog några ukrainska extrem-nationalister i Charkov ner den sovjetiske fältmarsalken Georgij Zjukov's byst från dess höga piedestal.
           


  Några ryskspråkiga media vinklar situationen:

   Ria:" Det är inte första gången som monument som utgör ett 'sovjetiskt arv' rivs ner i Ukraina... 2015 trädde lagen "Om fördömandet av kommunistiska och nazistiska regimer" i kraft i Ukraina. Dokumentet förbjuder att propagera med sovjetiska symboler och föreslår namnändring av städer och gator. Dessutom har det Ukrainska institutet för nationella minnesmärken offentliggjort en lista på 520 historiska personer som faller under lagen om dekommunisering. Deras namn borde försvinna från namn på geografiska platser."
-

   Rulenta: "Ukrainas press-sekreterare Julia Mendel kommenterade nedtagandet av fältmarsalk Zjukovs monument i Charkov och berättade om hur Vladimir Zelenskiy reagerade på denna situation.  Mendel skrev på Facebook att statschefen rådde stadens myndigheter att behandla problematiken med Charkov's invånare.
   Han uppmanade också den nationella polisen och åklagaren att göra en rättslig bedömning av händelsen ...." 
   Enligt Mendel så var nedtagandet av monumentet en följd av en ogenomtänkt
 humanitär politik i landet de senaste åren.
  Hon underströk att den ukrainska lagen kräver att man gör namnändringar och tar ned monument över sovjetiska aktörer, men att man gör ett undantag för historiska personer , som varit med  och 'förjagat nazisterna' från Ukraina.

'Följaktligen kräver inte lagen att monumentet (i Charkov) tas bort...'  "


- -

                   I Sverige är det hög tid att riva ned monumentala vänsterideologier, om inte annat 
                                   Det tycker en moderat student på Uppsala universitet - enligt Unt

        Men, ursäkta mig,  hur kan det komma sig
 att det var under borgarnas tid vid makten
 som skollagen skrevs om i statsmonopolistisk riktning 
                                    - inte minst kännbart för landets hemundervisare ? 

                             
                             
Svt,SR


x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl