Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

75 år sedan "D-dagen" och Ryssland bjöds inte in ?

   En specialist vad gäller Rysslands handelsförbindelser med omvärlden - Michail Bobrysjev -
   ser (till skillnad från Putin själv ?) allvarligt på den uteblivna inbjudan, och skriver för "Echo Moskva" och citerar ur ett par västliga publikationer: 
  RYSSLAND UTAN INBJUDAN

   Drottning Elisabeth II och ledarna för 16 länder i världen deltog i firandet av 75 årsdagen efter "D-dagen": då brittiska, amerikanska och kanadensiska soldater landsattes på Normandie's stränder den 6 juni 1944


   Jag tar med några citat från den västliga pressen: 

         
Dagen innan evenemanget meddelade "The Atlantic":
"Medan Putin stålsätter sig inför ceremonierna i Normandie, försöker hans handplockade att provocera fram våld och underminera valresultatet i Ukraina. Putin rättfärdigar sin regerings handlande mot Ukraina med att det är nödvändigt att stå emot 'fascisterna' i Ukraina...  Denna dag betyder något mer än seger eller nederlag. Den har blivit en symbol för kampen för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta beslut ( att inte inbjuda Ryssland) verkar riktigt idag. Och det förklarar varför alla stater i det demokratiska Europa förtjänar att bjudas in för att delta i minnesceremonierna denna dag, men inte Vladimir Putin"
I detta sammanhang så fick Vladimir Putin, till skillnad från ledarna från 16 länder ingen inbjudan, och The Guardian kommenterar detta så: 
"President Vladimir Putin, som vart inbjuden till 60-årsminnet 2004 fick inte någon inbjudan till någon av ceremonierna detta år, vilket talar om de spända relationerna mellan Väst och Ryssland"

Och vad är detta för "spända förhållanden" och på vilket vis har de uppstått ? Svaret är:
"Rysslands image har fördunklats under Putin, vars förhållande till Väst försämrats efter 2014 då han skickade militär till grannlandet Ukraina för att annektera Krim. Det faktum  att Putin inte bjöds in är inte på något vis kopplat till det 2:a Världskriget, utan det handlar om samtida realiteter"

Vad ska man säga om det? Detta omdöme är en skam för Ryssland!  Ryssland har under dess nuvarande ledning förlorat sin auktoritet i världen. Även det, över vilket Ryssland kan ha anledning att känna stolthet - segern över fascismen i det 2:a Världskriget - anser sig världssamfundet inte kunna identifiera med, eller ens dela med Rysslands nuvarande ledarskap. 

- - -     
DN, Smålandsposten                                                                                                          

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s