Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Jewish Press" om en polsk prästmans anklagelser mot sionisterna

(artikel hämtad från Jewish Press 2019 05 03)

Polsk biskop: Judarna intrigerade för att splittra kristna, 
                och smutskasta präster som pedofiler

Biskop Andrzej Jeż


     Biskop Andrzej Jez från staden Tarnow , sydöst om Krakow, Polen, höll under den sistlidna påsken en predikan i stil med ”Sions vises protokoll”, då han anklagade judarna för att använda en sionist-kongress för mer än ett århundrade sedan för att få till stånd en sammansvärjning mot Kristenheten och för att fördöma den Katolska kyrkan, rapporterade Kanal 11 i torsdags kväll , vid slutet av minnesdagen över Holocaust.
Genom att citera en antisemitisk artikel från 1937 , hävdade biskopen att dessa antikristliga intriger hade frambringats i en nationell kongress vars nations namn han inte kunde nämna av fruktan för att hamna i svårigheter – då han hänvisade till den 10:e Sionistkongressen 1911 som samlades i Basel i Schweiz.
Då han citerade ur den antisemitiska artikeln – som var ärekränkande från början till slut – sa biskop Jez att protokollet från den ”anonyma nationens kongress” innehöll meningar som : ”..den Katolska kyrkan är vår naturlige fiende. Så vi måste utgjuta en ande av misshag över detta förbannade träd, en ande av otro, av brist på moral och av smuts i alla dess former. Vi måste uppväcka en strid mellan de olika kristna sekterna”.
Jez införlivade sedan ett aktuellt tema, och skyllde den enorma vågen av avslöjade pedofil-präster – vilka hade fört kyrkan till ruinens brant finansiellt, och en katastrofal nedgång vad det gällde kyrkobesök – på , ja gissa vilka ? Då han citerade ur artikeln från 1937, anklagade han den anonyma nationens kongress för att ha sagt:”Först och främst måste vi inleda en kompromisslös kamp på alla fronter mot katolska präster. Vi måste förtala dem. Vi måste provocera fram skandaler om deras privatliv för att uppväcka hat och förlöjliga dem i alla betraktares ögon”.


Polens överrabbin Michael Schudrich sade som svar på biskopens anklagelser:”Det är något förskräckligt. Det finns ett problem inom den Katolska kyrkan som de måste ta sig an. De kan inte fortsätta tiga. Vad som nu har sagts är i strid mot katolsk tro av idag”.


Det är klart. Men man måste erkänna att det att skylla judarna för pedofil-prästerna är en genial idé. Jag menar, vi har blivit skyllda för allting annat, och vi borde kunna svara för denna sak också.

Enligt Wikipedia så blev den polska allmänheten – Polen är ett av Europas katolska länder med flest katoliker – år 2013 bekymrad över rapporterna om fall av skandalöst sexuellt ofredande av barn inom kyrkan, av vilka en del hamnade i domstol, och även över kyrkans torftiga svar. Kyrkan motsatte sig kraven på att betala skadestånd till offren.

I Oktober 2013 vägrade den Katolska kyrkan i Polen uttryckligen att publicera uppgifter om sexuellt ofredande, men de sa, att om dessa uppgifter skulle publiceras, så skulle omfattningen visa sig vara mycket ringa. Biskop Antoni Dydycz sa att präster inte borde pressas att rapportera om sexuellt ofredande till de statliga myndigheterna, och åberopade därvid den ”kyrkliga biktens försegling”, som förbjuder dem att uppenbara vad som sagts under bikten.

Den 27:e september 2018 framförde biskop Romuald Kaminski från Warsawa-Pragastiftet en ursäkt till dem som hade utsatts för sexuellt ofredande av präster i hans stift, och han sa att kyrkoledare i Polen hade avslutat ett arbete med ett dokument som riktade sig mot missbruk av minderåriga och som föreslog vägar att förhindra detta. Enligt ärkebiskop Wojciech Polak, överhuvud för Polens Katolska kyrka, så kommer dokumentet också att innehålla uppgifter om omfattningen av sexuellt missbruk från prästernas sida i Polen. Men, i början av 2019 var det ännu inte publicerat.


Nu visar det sig alltså att alltsammans berodde på judarna..
- - - 
       Vad är detta annat än en tendentiös följd av påve emeritus Benediktus XVI:s 
                     lika tendentiösa försök  att skylla fenomenet pedofil-präster på
                                  den s.k. sexuella revolutionen under 1960-talet !? 

              

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s