Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Till yttermera visso -

Hur skulle det vara, om ...
  Matteus evangelium kapitel 26:
57 - 68 hade sett ut på detta vis ?
 Jesus kom nu med bakbundna händer till översteprästen Kaifas, där de skriftlärde och fariséerna var församlade.
De sökte nu alla - hela Stora rådet - efter något som de kunde använda mot Jesus. När Jesus märkte det , sa han:"Det där behöver ni inte hålla på med !"
Översteprästen undrade:"Vad menas ?"
"Jag kan förklara", sa Jesus.
Då sade någon:"Kan du förklara vad du menade när du sa att du kunde bryta ned Guds tempel och sedan bygga upp det igen på tre dagar ?"
"Ja, ja" svarade Jesus, "det var ett litet tillspetsat sätt att uttrycka sig. Jag ber om ursäkt för det !"
Översteprästen spände nu ögonen i Jesus, medan alla i rådet undrade rejält, och en och annan kliade sig i huvudet, andra strök sitt skägg:
"Folk går och har den uppfattningen att du är Messias , Guds Son !", sa översteprästen och hans blick var skarp och prövande
"Struntprat", svarade Jesus. "Jo, jag kan förstå det missförståndet, men det har aldrig varit min mening att säga eller hävda det. Jag vill skaka om människor, och kanske särskilt några här inne, så att ni inser att tiden är kort, och den verklige Messias ankomst kanske inte är långt borta".

Det blev alldeles tyst bland rådsmedlemmarna. De tittade på varandra. 
"Ni är ju så kallade skriftlärda", sa Jesus barskt.
Någon viskade några ord till översteprästen. Till slut frågade en av rådsmedlemmarna översteprästen högt:"Vad anser du om detta?"
"Jag vet inte vad jag ska säga", sa översteprästen. Jag tycker nog ändå att vi tar honom till Pilatus så att han får ett välförtjänt prygelstraff".
Efter en kort diskussion så samtyckte alla därtill.
   
    När Petrus fick höra det, där han stod ute på gården, så spottade han på marken och sa bara:"Rätt åt den bluffmakaren!"
  "Var inte du en av hans lärjungar?" frågade några av dem som stod där. "Jo, det var jag", svarade Petrus vemodigt, och hans blick var matt. Sedan hade han en lång och delvis hätsk , delvis sansad diskussion om någon fråga med en av rådsmedlemmarna. De skildes som vänner, efter att ha kunnat se hur Jesus fördes bort till Pilatus. 
 
Petrus hade sökt efter Jesu blick, men Jesus ville inte se åt hans håll.


   Hur skulle det vara om det stod på det viset i Nya Testamentet ?
    Det skulle vara ganska tragiskt.
   Man kan vara glad att det inte står så hellerKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s