Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Tankar inför påsken /

Hur skulle det vara, om
  Matteus evangelium kapitel 26:20 - 25 
hade sett ut på detta vis ?

      När de hade blivit kväll, samlades de kring bordet. Och medan de åt sa Jesus: "Det är något jag måste tala med er om".
Lärjungarna svarade: "Säg det,mästare ! Vi är redo att höra"
Jesus fortsatte:"Allt detta som ni har varit med om de senaste tre åren, allt det som ni har sett och hört, har ni förstått vad det handlar om?"
Petrus sa:"Det vittnar alltsammans om en enda sak: att du är Messias , den levande Gudens Son!"
Jesus svarade:"OK Petrus ! Du är säkert sanningen på spåret. Men det är inte riktigt sant".
Lärjungarna frågade:"Vad menar du, rabbi ?"
Jesus sa:"Jag gillar att bråka med en del människor, särskilt med de skriftlärde. Det kanske också kan hjälpa dem att ta just frågan om Messias på större allvar".    
 
    Jakob, Alfeus son, undrade nu:"Kanske en slags förberedelse bara, innan den verklige Messias kommer, som är Messias till 100 %  ?"
Jesus svarade honom: "Jakob ! vad underbart om det vore så".
Jakob invände då skarpt :"Jag trodde att det var Johannes döparen som skulle förbereda människorna, och DU som skulle vara den verklige Messias!??"
Jesus sa:" Aaa ... det var ett problem med Johannes. Han gjorde en del stora misstag. Bland annat var han oklok nog att förebrå kung Herodes att han hade tagit en kvinna till hustru som han enligt Mose lag, strikt och bokstavligt tolkad, inte hade rätt att gifta sig med".
Jakob svarade :"Så Johannes var inte den rätte förelöparen, och du är inte den rätte Messias !? Det här liknar ju ingenting ! " -
Jesus sa:"Lugna dig, Jakob ! Du vet att Israels folk är det folk som Gud har ingått sitt förbund med – det är unikt bland jordens folkstammar. Är det inte tragiskt att så många går och är omedvetna om denna kallelse, och är blinda för Guds löftesord och sover andligen ?"
Andreas sa:"Så du har velat skaka om dem, Herre. Jag tror jag förstår"
Jakob sa:"Jag måste tänka på detta mer än vad jag har hunnit göra på några flyktiga sekunder".
Jesus, sa:"Gör det Jakob. Nu äter vi".
"Härligt!", sa Judas. 
- -

Hur skulle det vara om det stod på det viset i evangelierna ? 
  Svar: Det skulle vara förtvivlat.
  Tack och lov så är det inte så det står !x

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s