Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Varför kommer världens rikaste pastorer från Nigeria ?

Iallafall tre av dem – enligt Dagen.
Men inte en av dem:

Ett antal artiklar o videklipp som har lagts ut på Youtube och Facebook de senaste veckorna bär sitt häpnadsväckande vittnesbörd om att en av framgångsteologins verkliga spjutspetsar under lång tid - Sunday Adelaja - har bytt fot och slagit sig på taktiken ”anfall är bästa försvar”
- men är det något försvar ? 
I ett videoklipp från den 19 December, som har titeln ”Elias utmaning” angriper han huvudsakligen stenrika, namnkunniga företrädare för pingströrelsen och den karismatiska rörelsen i sitt eget hemland Nigeria. Och i ett antal klipp tycks han angripa just framgångsteologins dollar – och mirakel-fixering – se – här, och – här

Sunday Adelaja har tydligen ställt in siktet på att lämna Ukraina, och istället börja verka i Nigeria.

Vilket slags arbete blir det ?


Denna hans avsikts-förklaring har inte lämnats utan mothugg. I själva Nigeria har Adelaja's antagonister lyfts fram i ”åsikts”-spalterna på Nigeriautgåvan av ”The Guardian”.

Se – här, och – här.

Ryskspråkiga artiklar i mindre ansedda publikationer i öst, med litet mer långsökta analyser, söker däremot presentera honom som ett inslag (typ ”motbjudande neger-missionär”) i en samlad , grotesk anklagelseakt mot evangeliska kristna i gemen: mot protestantiska ”sekter” (inklusive Jehovas vittnen !?), såsom varande den verkliga anledningen till den ortodoxa kyrkoschizmen i Ukraina – påeldade som dessa sekter lär vara av ”fascism och nyhedendom” med vissa rötter inte bara i det Tredje riket och den ekumeniska Påvekyrkan, utan också i 1900-talets USA. 
   ”Fascism och nyhedendom” som alltså skulle ha fått påtagligt genomslag i den ukrainska Majdan-rörelsen 2004 och 2013 ...

  O.s.v.


Bloggat tidigare om Nigeria


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s