Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"..furstar rådslå.."

Ännu ett efterspel till "Jarovaja's lag" ? 
Kommer ryska pingstvänner att bli föremål för en förföljelse-kampanj från de ryska myndigheterna, i stil med vad Jehova's vittnen redan har blivit ? Det finns tecken på det. 
  Saxat från Lenta:
En rysk expert upptäckte inte något extremt i pingstvänners litteratur, och blev avskedad.  
Professorn i fakulteten för fria konster och vetenskap på S:t Petersburgs statliga Universitet (SpbGU) , och ledaren för programmet ”Sociologi och Antropologi” , Alexander Panchenko, blev av med sitt arbete efter att han hade gjort sitt expert-utlåtande i en sak angående extremismen ”hos en pingstförsamling”. Akademikern skrev om detta på sin Facebook-sida

 ”Åklagaren krävde ett erkännande av det extrema i texter till böcker och i predikningar vars upphovsman var en amerikansk predikant , som dog i mitten av 60-talet. Saken som sådan drevs enligt ett initiativ av Centret för bekämpandet av Extremism inom Inrikesdepartementet”, meddelar Panchenko.

   Panchenko skrev den religions-vetenskapliga delen av ett samfällt expert-arbete , som var det andra i ordningen, och som, till skillnad från det första , inte upptäckte extremism i de texter som hade tillhandahållits. Enligt vad den nu avskedade professorn säger , har detta ”väsentligen rubbat åklagarens ställning”.

   Panchenko räknar sig för en av ett smärre antal specialister, vilka målmedvetet har studerat pingströrelsen i Ryssland, i ledningen för ett omfattande, internationellt projekt.

     I sitt Facebook-inlägg skriver han inte om några detaljer, eftersom ingen dom ännu har fallit. Men han har gjort den anmärkningen, att (den första) expertutredningen som låg till grund för anklagelserna innehöll grova missbedömningar, som var fördomsfulla och tendentiösa. ” Man kan anta , även om jag inte har några bevis för det, att expertutredningen bara följde 'esjnikov-ernas' (slang-beteckning för FSB, eller eg. ”KGB”) anvisningar”, sammanfattade den avskedade professorn.

 (Lenta's faktaupplysning): Pingstvänner är evangeliska kristna som har slagit följe med pingströrelsen, en av de rationellt-mystiska riktningarna inom protestantismen. De står i motsättning inte bara till de ortodoxa och katolska kyrkorna, utan även till alla protestantiska församlingar. Pingströrelsen började att tränga in i Ryssland från Europa i början av det 20:e århundradet. 
x
Ytterligare något från Panchenko's Facebook-sida, där han allltså bl.a. skriver:
"Eftersom rättegången ännu inte har slutförts, så kan jag inte nu nämna namn och detaljer, men senare kan jag
naturligtvis avslöja dem".
- och avslutar:
 "Här kan man naturligtvis ha sina synpunkter på den antiextremistiska lagen, på expert-institutionen , de statliga universiteten och andra deformerade inslag i det samtida Ryssland. Men som jag ser det, så är även så här allt begripligt – som i den sovjetiska anekdoten om Rabinovich *) , som delade ut flygblad vid mausoléet. Sålunda anser jag att det är värt att berätta om denna historia. Man kan betrakta detta och ha något att komma ihåg då en ny regering har tagit över".

*)  Rabinovich delade ut flygblad vid Lenin-mausoléet på Röda torget i Moskva. Flygbladen hade dock ingen text, och när
de undrande medarbetarna inom det sovjetiska KGB dök upp och gick fram till Rabinovich så frågade de, varför han
delade ut blanka pappersark ?
 
Rabinovich svarade:”Vad ska jag då skriva? Även så här är allt begripligt”.

 Bloggat: på engelska - här, på ryska - här


                
x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s