Fortsätt till huvudinnehåll

"..furstar rådslå.."

Ännu ett efterspel till "Jarovaja's lag" ? 
Kommer ryska pingstvänner att bli föremål för en förföljelse-kampanj från de ryska myndigheterna, i stil med vad Jehova's vittnen redan har blivit ? Det finns tecken på det. 
  Saxat från Lenta:
En rysk expert upptäckte inte något extremt i pingstvänners litteratur, och blev avskedad.  
Professorn i fakulteten för fria konster och vetenskap på S:t Petersburgs statliga Universitet (SpbGU) , och ledaren för programmet ”Sociologi och Antropologi” , Alexander Panchenko, blev av med sitt arbete efter att han hade gjort sitt expert-utlåtande i en sak angående extremismen ”hos en pingstförsamling”. Akademikern skrev om detta på sin Facebook-sida

 ”Åklagaren krävde ett erkännande av det extrema i texter till böcker och i predikningar vars upphovsman var en amerikansk predikant , som dog i mitten av 60-talet. Saken som sådan drevs enligt ett initiativ av Centret för bekämpandet av Extremism inom Inrikesdepartementet”, meddelar Panchenko.

   Panchenko skrev den religions-vetenskapliga delen av ett samfällt expert-arbete , som var det andra i ordningen, och som, till skillnad från det första , inte upptäckte extremism i de texter som hade tillhandahållits. Enligt vad den nu avskedade professorn säger , har detta ”väsentligen rubbat åklagarens ställning”.

   Panchenko räknar sig för en av ett smärre antal specialister, vilka målmedvetet har studerat pingströrelsen i Ryssland, i ledningen för ett omfattande, internationellt projekt.

     I sitt Facebook-inlägg skriver han inte om några detaljer, eftersom ingen dom ännu har fallit. Men han har gjort den anmärkningen, att (den första) expertutredningen som låg till grund för anklagelserna innehöll grova missbedömningar, som var fördomsfulla och tendentiösa. ” Man kan anta , även om jag inte har några bevis för det, att expertutredningen bara följde 'esjnikov-ernas' (slang-beteckning för FSB, eller eg. ”KGB”) anvisningar”, sammanfattade den avskedade professorn.

 (Lenta's faktaupplysning): Pingstvänner är evangeliska kristna som har slagit följe med pingströrelsen, en av de rationellt-mystiska riktningarna inom protestantismen. De står i motsättning inte bara till de ortodoxa och katolska kyrkorna, utan även till alla protestantiska församlingar. Pingströrelsen började att tränga in i Ryssland från Europa i början av det 20:e århundradet. 
x
Ytterligare något från Panchenko's Facebook-sida, där han allltså bl.a. skriver:
"Eftersom rättegången ännu inte har slutförts, så kan jag inte nu nämna namn och detaljer, men senare kan jag
naturligtvis avslöja dem".
- och avslutar:
 "Här kan man naturligtvis ha sina synpunkter på den antiextremistiska lagen, på expert-institutionen , de statliga universiteten och andra deformerade inslag i det samtida Ryssland. Men som jag ser det, så är även så här allt begripligt – som i den sovjetiska anekdoten om Rabinovich *) , som delade ut flygblad vid mausoléet. Sålunda anser jag att det är värt att berätta om denna historia. Man kan betrakta detta och ha något att komma ihåg då en ny regering har tagit över".

*)  Rabinovich delade ut flygblad vid Lenin-mausoléet på Röda torget i Moskva. Flygbladen hade dock ingen text, och när
de undrande medarbetarna inom det sovjetiska KGB dök upp och gick fram till Rabinovich så frågade de, varför han
delade ut blanka pappersark ?
 
Rabinovich svarade:”Vad ska jag då skriva? Även så här är allt begripligt”.

 Bloggat: på engelska - här, på ryska - här


                
x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h