Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ett europeiskt ögonblick ..

Mitt i alla dryga processer och mer eller mindre subtila finesser som äger rum i den ortodoxa världen, mellan Moskva, Kiev och Konstantinopel - om en särskilt kritisk fas har jag rapporterat i tre poster 1,2,3 - så finns det ödesdigra faktorer som kanske inte går att ringakta.
  En av dem kan vara dessa ord av Fjodor Dostojevskij från 1877, som dyker upp ibland:

                                                                                             
"Одним словом...рано ли, поздно ли, а Константинополь должен быть наш, и хотя бы лишь в будущем только столетии ! Это нам, русским, надо всегда иметь ввиду, всем неуклонно. Вот что мне хотелось заявить, особенно в настоящий европейский момент .."
      ( Достоевский: "Дневник писателя Январ - Август 1877 года )

Övers:. Med ett ord ...om det sker snart eller om det dröjer, men Konstantinopel måste bli vårt, om så endast i ett kommande århundrade ! Det borde vi, ryssar, alltid ha i sikte, alla utan undantag. Det är vad jag skulle vilja säga, särskilt i detta europeiska ögonblick..
   (Dostojevskij: "Författarens dagbok  Januari - Augusti 1877" )

 Vilket var det "europeiska ögonblicket" 1877 ?? Det blåste nya vindar på den tiden. Dock inte så mycket i Ryssland, även om livegenskapen hade upphävts   Ett allmänt, "enande kyrkomöte" för de ortodoxa i Ukraina, med Konstantinopel's sändebud som moderator,  ska inledas den 22 November enligt Credo.press.
Ny tid,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl