Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ord och inga visor

  Det var ord och inga visor från en grupp judar som tillhör det judiska samfundet i Pittsburgh, som utsattes för en väpnad mans bärsärkagång i helgen, då elva personer bland dem som var samlade på en plats "..där Moses föreläses..."  ( Apg. 15:21)  miste livet.      


  De som undertecknat denna skrivelse - från början också elva till antalet - ger inte mycket för president Trump's uttryckliga förkastande av dådet .. 

(i övers:)     President Trump
    
Igår dödade en beväpnad man 11 amerikaner under gudstjänsten på sabbatens morgon . Vi sörjer med offren's familjer och ber för de skadade. Här i hr. Roger's grannskap, uttrycker vi tacksamhet för de som först reagerade och för tillflödet av hjälp från våra grannar när och fjärran. Vi har som kollektiv tagit ställning för helande, medan vi återigen har föresatt oss att läka vår nation.
Under de senaste tre åren har dina ord och din policy givit mod åt en växande vit nationalistisk rörelse. Du kallade själv mördaren ond, men gårdagens våld är en direkt kulmination av ditt eget inflytande.
President Trump, du är inte välkommen till Pittsburgh förrän du fullständigt har sagt nej till vit nationalism.
Vår judiska grupp är inte den enda du har vänt dig mot. Du har också avsiktligt underminerat tryggheten för färgade människor , för muslimer, för hbtq:are och människor med rörelsenedsättning. Gårdagens massaker är inte det första terrordådet du har hetsat fram mot en minoritets-grupp i vårt land.
President Trump, du är inte välkommen till Pittsburgh förrän du upphör med att vända dig mot och göra tillvaron osäker för minoriteter.
Mördarens sista offentliga uttalande åberopade det judiska flyktingcentret HIAS' barmhärtighetsverk mot slutet av en vecka då du spred lögner och sådde fruktan om migrerande familjer i Centralamerika. Han dödade judar för att underminera strävandena hos alla de som funnit en delad mänsklighet med immigranter och flyktingar.
President Trump, du är inte välkommen till Pittsburgh förrän du upphör med dina angrepp på immigranter och flyktingar.
Tora'n lär att varje människa är skapad b'tzelem Elohim, till Guds avbild.
Det betyder varenda en av oss.
I vår nästa, amerikaner, och människor över hela världen som har sträckt sig ut för att styrka vårt kollektiv , där finner vi Guds avbild. Medan vi inte kan tala för alla pittsburghare, eller ens för alla judiska pittsburghare, så vet vi att vi tala för en brokig men enad grupp när vi säger:
President Trump , du är inte välkommen till Pittsburgh förrän du har tagit ställning för en medkännande , demokratisk form av policy vilken erkänner den värdighet som vi alla har.
- -
11 namnunderskrifter (numera fritt att underteckna av envar som vill) 
-

Är detta den rätta medicinen ?


   Dagen, Världen IdagKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s