Fortsätt till huvudinnehåll

Ord och inga visor

  Det var ord och inga visor från en grupp judar som tillhör det judiska samfundet i Pittsburgh, som utsattes för en väpnad mans bärsärkagång i helgen, då elva personer bland dem som var samlade på en plats "..där Moses föreläses..."  ( Apg. 15:21)  miste livet.      


  De som undertecknat denna skrivelse - från början också elva till antalet - ger inte mycket för president Trump's uttryckliga förkastande av dådet .. 

(i övers:)     President Trump
    
Igår dödade en beväpnad man 11 amerikaner under gudstjänsten på sabbatens morgon . Vi sörjer med offren's familjer och ber för de skadade. Här i hr. Roger's grannskap, uttrycker vi tacksamhet för de som först reagerade och för tillflödet av hjälp från våra grannar när och fjärran. Vi har som kollektiv tagit ställning för helande, medan vi återigen har föresatt oss att läka vår nation.
Under de senaste tre åren har dina ord och din policy givit mod åt en växande vit nationalistisk rörelse. Du kallade själv mördaren ond, men gårdagens våld är en direkt kulmination av ditt eget inflytande.
President Trump, du är inte välkommen till Pittsburgh förrän du fullständigt har sagt nej till vit nationalism.
Vår judiska grupp är inte den enda du har vänt dig mot. Du har också avsiktligt underminerat tryggheten för färgade människor , för muslimer, för hbtq:are och människor med rörelsenedsättning. Gårdagens massaker är inte det första terrordådet du har hetsat fram mot en minoritets-grupp i vårt land.
President Trump, du är inte välkommen till Pittsburgh förrän du upphör med att vända dig mot och göra tillvaron osäker för minoriteter.
Mördarens sista offentliga uttalande åberopade det judiska flyktingcentret HIAS' barmhärtighetsverk mot slutet av en vecka då du spred lögner och sådde fruktan om migrerande familjer i Centralamerika. Han dödade judar för att underminera strävandena hos alla de som funnit en delad mänsklighet med immigranter och flyktingar.
President Trump, du är inte välkommen till Pittsburgh förrän du upphör med dina angrepp på immigranter och flyktingar.
Tora'n lär att varje människa är skapad b'tzelem Elohim, till Guds avbild.
Det betyder varenda en av oss.
I vår nästa, amerikaner, och människor över hela världen som har sträckt sig ut för att styrka vårt kollektiv , där finner vi Guds avbild. Medan vi inte kan tala för alla pittsburghare, eller ens för alla judiska pittsburghare, så vet vi att vi tala för en brokig men enad grupp när vi säger:
President Trump , du är inte välkommen till Pittsburgh förrän du har tagit ställning för en medkännande , demokratisk form av policy vilken erkänner den värdighet som vi alla har.
- -
11 namnunderskrifter (numera fritt att underteckna av envar som vill) 
-

Är detta den rätta medicinen ?


   Dagen, Världen IdagKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h